Vaidakavičius Kazys1901-1978


Kazys VAIDAKAVIČIUS gimė 1901 03 01 Anavos vnk., Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps.

1918 baigė Ukmergės g-jos 5 klases.

1921 12 18 baigus Karo mokyklą (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas į 3 pėst. pulką.

1922 01 06 – 8 kuopos jaun. karininku.

1922 01 06 - 05 13 dalyvavo kovose su lenkais prie neutralios zonos.

1922 05 13 perkeltas į Drausmės batalioną, paskirtas 1 kuopos jaun. karininku.

1924 01 01 perkeltas į Aviacijos v-bą.

1924 01 07 paskirtas į mokomąją oro eskadrilę.

1924 07 08 perkeltas į 1 pėst. pulką, 08 01 paskirtas 3 kuopos jaun. karininku.

1925 10 15 – pulko teismo raštvedžiu.

1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 04 22 išlaikė KAM nustatytus lietuvių k., Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus.

1926 06 13 paskirtas 1 kuopos vyr. karininku.

1926 08 15 – 8 kuopos vyr. karininku.

1927 01 17 – pulko teismo raštvedžiu ir pulko krautuvės vedėju.

1927 04 13 – pulko iždininku.

1930 11 23 pakeltas į kapitonus.

1935 02 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių (II laida).

1940 05 29 įskaitytas į administracijos (A) karininkus.

1940 10 03 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 234 šaulių pulko finansų dalies v-ku. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulke. Vokiečių okupacijos metu ir po karo gyveno žmonos tėviškėje Ukmergės aps.

1947 - 1969 dirbo Respublikinėje augalų apsaugos stotyje.

1978 07 23 mirė, palaidotas Sudervės kapinėse Vilniuje.

Žmona – Emilija Tarolytė (1905-1954, susituokė 1929), sūnūs – Algimantas (1931-2003), Vygintas (1935).Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1934),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis