Vaičiulis Antanas
Aviacijos ats. jaun. leitenantas.
1917-1944


1917 03 23 Žironų k., Radviliškio vls., Šiaulių aps. gimė Vaičiulis Antanas.

1935 baigė Šiaulių berniukų g-ją, įstojo į VDU Statybos f-to Statybos skyrių.

Nuo 1938 LŠS narys.

1938 07 08 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1939 09 18 ją baigus (XIV asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis, mobilizuotas, paliktas karo tarnyboje, paskirtas į Karo aviacijos komendantūrą.

1939 11 20 paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1943 baigus VDU įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją. Karo pab. pasitraukė į Vakarus.

1944 rudenį žuvo per bombardavimą Poznanėje, Lenkijoje.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis