Vadopalas (Vadapalas) JuozasAviacijos ats. jaun. leitenantas.
1907-?


Juozas VADOPALAS (Vadapalas) gimė 1907 09 07 Smilgių k., Daujėnų vls., Biržų aps.

1928 06 20 baigė Biržų g-ją.

1935 06 13 – VDU Technikos f-to Statybos skyrių įgydamas statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

1935 09 18
pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 inžinerijos batalioną.

1936 09 15 baigus Karo mokyklą (XI asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1936 - 40 Susisiekimo m-jos Radviliškio kelio ir statybos ruožo, geležinkelio ruožo v-ko padėjėjas, kelio ruožo v-ko pavaduotojas. Vedęs.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis