Uždavinys Stasys1901-?


Stasys UŽDAVINYS gimė 1901 03 25 Marijampolio k., Rudaminos vls. Vilniaus aps.

1912 baigė rusų liaudies m-lą.

1919-21 mokėsi lietuvių „Ryto“ d-jos pedagogikos kursuose, mokytojavo Ukmergės aps. Kiauklių prad. m-loje.

1922 10 05 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.

1924 09 28 baigus Karo mokyklą (VI laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas į Elektrotechnikos batalioną.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 10 03 – į 5 pėst. pulką.

1929 02 09 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Inžinerijos skyrių (II laida).

1929 02 13 įskaitytas į inžinerijos karininkus.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1930 neakivaizdžiai baigė aukštesn. m-los kursą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Topografijos skyrių (I laida), perkeltas į Vyr. kariuomenės štabo Karo topografijos skyrių, įskaitytas į topografijos karininkus.

1931 09 14 pakeltas į kapitonus.

1937 11 23 – į majorus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje nuotraukų dalies karininku.

1940 10 03 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA pėstininkų karo m-los topografijos jaun. dėstytoju.

Žmona – Valentina Marčulonaitė, dukterys – Irena Nijolė (1931), Regina Aldona (1933).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis