Lietuviškas kraujas, purpurinė širdis, Holivudas

Autorius: Alvydas Tamošiūnas
2010


Karolis Bučinskis (angl. Charles Bronson)
Čarlzo Bronsono nuotrauka tarnybos karo aviacijoje metu.
( Nuotrauka paimta internete. Nuotraukai apie 65-67 metus.)


Poeto, dainininko ir aktoriaus Vladimiro Visocko žmona Marina Vladi atsiminimų knygoje “Vladimiras arba nutrūkęs skrydis” (1992, leidykla „Muzika“, Vilnius) pasakoja apie pažintį su žmogumi, kurio tuometinio populiarumo visoje Sovietų sąjungoje ir daugelyje pasaulio šalių niekas neprilygo, jų vedybinį gyvenimą Maskvoje, išvykas į Prancūziją, Italiją, JAV ir kitas šalis. Knygoje aprašomas epizodas kai rusų bardas lankosi Vokietijoje ir netikėtai pamato savo stabą, dievaitį, mylimiausią Holivudo aktorių Čarlzą Bronsoną (angl. Charles Bronson). Štai kaip Marina aprašo šį įvykį knygos 95-ame puslapyje:

„...Vieną vakarą atvažiuojam prie didelio Miuncheno viešbučio. (...)
Aš (M. Vladi – aut. pastaba) visą dieną prie vairo, esu pavargusi ir kai pasakai: „Žiūrėk, kas stovi“, - ne iš karto atpažįstų žmogų, rūkantį šešėlyje. Jo figūra įsibrėžia šviesomainoj, kai užsitraukia dūmą, akimirka matau jo išraiškingą veidą ir akis su sunkiais vokais. Tai Čarlzas Bronsonas, jo paskutinio filmo afišos išklijuotos visoje Europoje. Jis tavo (V. Visockio – aut. pastaba) mėgstamas aktorius, tad būtinai nori su juo pasišnekėti. Nespėju tavęs sulaikyti, tu iššoki iš mašinos ir eini prie jo. Matau, kaip kažką jam aiškini, o jis ramiu plačiu mostu atstumia tave ir nusisuka. Tu grįžti pas mane. Nori, kad paaiškinčiau jam, jog tu – rusų aktorius, jog trokšti išsakyti jam savo susižavėjimą – juk mane jis išklausysiąs. Atsakau, kad vargu ar jam tai suteiks malonumo. Primenu, kaip tave vargina žmonės, užpuolantys klausimais restoranuose, gatvėse, parduotuvėse. Bet niekas negelbsti – tu trūks plyš nori su juo pasišnekėti. Aš išlipu iš mašinos, prieinu prie Bronsono, bet nesuskumbu ištarti sugalvotos frazės. Tingiai, pavargusiu balsu jis nutraukia mane: „Duokite man ramybę. Eikit iš čia“. Tuo pačiu mostu nustumia mane ir, pasisukęs ant kulnų, nueina į viešbutį...


Pasak Visockio žmonos, Vladimiras liko įsižeidęs, kad buvo palaikytas eiliniu gerbėju, jam pasirodė Čarlzas storžieviu ir gal net pasipūtėliu. Ar iš tiesų Čarlzas buvo storžievis ir pasipūtęs? Ką mes žinome apie šį aktorių ir ko nežinome?

Straipsnio autorius šalia Čarlzo nuotraukos, centre kabo JAV prezidento Dž. Bušo nuotrauka. Šios ir visų kitų esančių žemiau fotografijų autorius yra šio straipsnio autorius


2009 metų birželio ir liepos mėnesiais stažavausi JAV, Alabamoje Karinių oro pajėgų Vyresniųjų puskarininkių akademijoje, kuri yra dislokuota Maksvelio Giunterio Aviacijos bazėje (angl. Maxwell Gunter Air base).

Užrašas prie muziejaus


Laisvu nuo studijų metu apžiūrinėjau bazės lankytinas vietas, aplankiau ir Karinių oro pajėgų puskarininkių, seržantų ir eilinių paveldo muziejų (angl. - Air Force Enlisted Heritage Hall). Muziejus gana didelis ir labai turtingas tiek informacija, jos pateikimo forma, tiek unikaliais eksponatais. Bet labiausiai patraukė mano dėmesį ekspozicija pavadinta „Pirmūnų siena“ (Wall of achievers).

„Pirmūnų siena“.


Ši siena buvo nukabinta vien fotografijomis žmonių, kurie kažkada pradėjo, tarnybą JAV Karinėse oro pajėgose eiliniais ir pasiekė neregėtų aukštumų, padarė neįtikinėtiną karjerą ir nebūtinai karinėje srityje. Ant sienos kabėjo astronautų, generolų, sportininkų, aktorių ir net prezidentų nuotraukos. Dauguma nuotraukų buvo su autografais. Man daugumos žmonių veidai iš pradžių atrodė neįdomus ir nepažystami, kol nepamačiau garsaus Holivudo aktoriaus, pasaulio karatė čempiono Čako Noriso nuotraukos (angl. – Chuck Norris), kuris pasirodo yra tarnavęs JAV Karinėse oro pajėgose Korėjoje, kur ir susidomėjo ir išmoko įvairių rytų kovos menų.
Čakas Norisas įamžintas "Pirmūnų sienoje"


Po šio atradimo pradėjau žiūrėti atidžiau, nors nuotraukų buvo gal virš šimto, vėliau radau ir daugiau bent jau iš matymo pažystamų veidų. Žinoma dėmesį patraukė ir prezidento Džordžo Bušo nuotrauka (angl. - George W. Bush), kuris šešis metus tarnavo JAV Nacionalinės gvardijos Karinėse oro pajėgose. Prezidento nuotrauka kabėjo gana atokiai ir atskirai nuo bendros masės nuotraukų, išsiskyrė ypatingomis dekoracijomis, aplink ją kabėjo tik keli kitų asmenų portretai. Didžiausiai mano nuostabai šalia prezidento atpažinau dar vieną asmenį, tai buvo Holivudo aktorius Čarlzas Bronsonas.


Čarlzo Bronsono portretas


Aš buvau skaitęs, kad šio aktoriaus gyslomis teka tikro lietuvio kraujas, nors jis gimė lapkričio 3 dieną 1921 metais Ehrenfelde, JAV Pensilvanijos valstijoje. Bet jo tėvai, emigrantai, kilę iš Lietuvos, tėvas iš Druskininkų. Tikroji Bronsono pavardė buvo Karolis Bučinskis. Mane labiau nustebino lyg šiol man nežinomas faktas, kad lietuvių šeimoje kilęs Čarlzas tarnavo JAV kariuomenėje, o tiksliau karo aviacijoje. Jis 1943 metais prisiekė ir buvo paskirtas į Sausumos pajėgoms priklausiusias Karines oro pajėgas. Tuomet JAV neturėjo Oro pajėgų kaip atskiro vieneto ir jos priklausė kaip padalinys Sausumos pajėgoms. Po šio fakto atsiranda dvi karjeros versijos. Vienas šaltinis teigia, kad eilinis Čarlzas Bronsonas paskiriamas Arizonoje vienos karo valgyklos vairuotoju. Tai ir yra užrašyta po jo nuotrauka. Kitas šaltinis teigia, kad mūsų herojus paskiriamas kaip Aviacijos šaulys į 760 Mokymo eskadrile bei vėliau, 1945 metais, pateko į 39-ą Bombonešių grupę, dislokuotoje Guamo saloje, Ramiajame vandenyne. Jam teko skraidyti įgulos sudėtyje tokiame lėktuve kaip Boingas B-29 Supertvirtovė (angl-Boeing B-29 Superfortress). Tai sunkusis, keturių variklių bombonešis, kurio įgulą sudarė, net 11 asmenų. Įgulos sudėtyje busimasis aktorius skrido 25 kovines misijas, buvo sužeistas. Už sužeidimus patirtus atliekant užduotis buvo apdovanotas „Purpurinės širdies“ medaliu. Deja, muziejaus darbuotojai nei patvirtinti nei paneigti nei vienos iš šių skirtingų tarnybos versijų negalėjo, nors kaip jau minėjau po nuotrauka yra konkretus įrašas. Interneto svetainėse dažniausiai paminimas faktas apie apdovanojimą.
Muziejaus eksponatai: viršuje Antrojo pasaulinio karo laikų JAV transportinis lėktuvas C-117, žemiau Pirmojo pasaulinio karo laikų JAV kario apranga


Gaila, aktoriaus nebėra gyvųjų tarpe, jis mirė 2003 metais rugpjūčio 30 dieną, yra palaidotas Braunsvilio miestelyje, Vermonto valstijoje. Taip pat gaila, bet niekaip nepavyko susisiekti su giminėmis. Vienas iš muziejaus darbuotoju papasakojo, kaip teko nors ir trumpai, bet tiesiogiai telefonu pabendrauti su Čarlzu, o tiksliau išklausyti jo repliką. Darbuotojas paskambino aktoriaus agentui ir klausinėjo detales bei faktus apie aktoriaus biografiją ir tarnybą kariuomenėje. Aktorius sėdėjo šalia agento ir pasakojo, kol galų gale, matyt jam atsibodo, ir paėmęs telefono ragelį juokdamasis išrėkė: „Tarnybos metu aš šiukšles vežiojau!” ir tradiciškai pridūrė: „Palikite mane ramybėje!” bei numetė ragelį. Tai galima buvo priimti kaip „juodą“ aktoriaus humorą. Visi mano kalbinti amerikiečiai puikiai prisiminė aktorių, kuris pagrinde atlikdavo „kieto vyruko“ herojaus vaidmenis, vaidindavo kaubojus, indėnus, policininkus, taip pat visi amerikiečiai žinojo, kad Čarlzas buvo savo laiku populiariausių Holivudo aktorių dešimtuke, tik keli žinojo apie jo tarnybą kariuomenėje ir niekas nežinojo apie jo lietuvišką kilmę... Jaučiau didelį malonumą nušviesdamas kolegas, kad Čarlzas Bronsonas – Karolis Bučinskis buvo lietuvių kilmės, ir, kad jis puikiai kalbėjo lietuviškai. Kai kurie šaltiniai teigia, kad jis taip pat laisvai kalbėjo rusiškai ir graikiškai. Jis vienas iš dviejų lietuvių, kurių įspaudai yra palikti Holivudo aktorių šlovės alėjoje, kurio vardą galimą pamatyti įamžintą tarpe kitų pasaulinio lygio megažvaigždžių.
Pabaigai noriu pasakyti, kad visai nesvarbu ar skrido jis ar ne. Svarbu yra tai, kad dauguma internetinių svetainių teigia, o, jas kuria įvairios žmonių bendruomenės, kad jis skrido, kad jis buvo apdovanotas, o svarbiausia tuo tiki. Tai yra legenda apie žmogaus legendos gyvenimą. O, tokios legendos niekados nemiršta. Prisiminkime Jį visada „kietą“, nenugalimą, puikiai atlikusį pilietišką pareigą savo šaliai ir ... kilusį iš lietuvių šeimos.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis