Vytautas Dovydaitis „Lemta buvo išlikti“Vytautas Dovydaitis „Lemta buvo išlikti“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1994 m. 129 psl.


Garsaus lakūno, žurnalisto Vytauto Dovydaičio atsiminimų knyga leidžia eilinio Lietuvos Aero Klubo nario akimis pažvelgti į klubą iš arčiau. Pamatyti kaip vyko būsimųjų lakūnų mokymasis Nidos sklandymo mokykloje, įsijausti į LAK rengtas aviacijos dienas, pamatyti Tautinės olimpiados skraidymus, pasėdėti kariūnų aspirantų klasėje Karo mokykloje. Drauge su autoriumi teks patirti didžiąsias permainas, kurią pradžią žymi Sovietų įgulos Lietuvoje, išgyventi „via Dorlorosa“ Sibiro platybėse. Nepaisant visų patirtų vargų ir kančių, vos tik grįžus į Lietuvą, debesų vilionės taip paprastai nepaleis ir prasidės antrasis lakūno etapas. Per Vytautą Dovydaitį susipažinsite su visa eile garsių sklandytojų, išbandysite naujus sklandytuvus ir drauge su autorium sieksite naują rekordų.


Turinys:
1.Kas pakerėjo iš mažens.................................3
2.Neramios dienos..........................................32
3.„Komandiruotė“ Rytuose............................46
4.Debesų vilionės, žemėj – nemalonės..........77
5.Likimai........................................................121Apie autorių.

Knygą galima įsigyti:

Lietuvos aviacijos muziejuje
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis