Jonas Pyragius „Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą“Jonas Pyragius „Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą“ Kaunas: LAK 1934 m. 32 psl.

1934 m. Lietuvos Aero Klubas 50.000 egz. tiražu išleido knygelę „Ką kiekvienas turi žinoti apie priešlėktuvinę apsaugą“. Tai ne kas kita, kaip instrukcija, skirta plačiosioms masėms. Instrukcijoje supažindinama su tuometine aviacija, jos paskirtimi, ginklais ir keliamu pavoju. Toliau gyventojai mokomi pasyvios priešlėktuvinės apsaugos – kaip maskuoti potencialius taikinius, kaip įsirengti slėptuves, kaip elgtis antskrydžių metu, kaip organizuoti sanitarinę, veterinarinę ir ugniagesių veiklą, o taip pat supažindinami su individualiomis apsisaugojimo priemonėmis.
Autorius siūlo organizuoti priešlėktuvinės apsaugos sąjungą, arba priešlėktuvinę apsaugą perduoti Lietuvos Šaulių Sąjungai, kuri savo būriuose galėtų organizuoti priešlėktuvinės apsaugos komandas. Neužmirštama LAK indelis ir veikla: LAK rengia civilius lakūnus, kurie yra rezervas žmogiškųjų išteklių, o taip pat rūpinasi pagalbiniais aerodromais. Knygelės tikslas ne vien instruktuoti priešlėktuvinės apsaugos klausimais, bet ir pritraukti rėmėjus, stiprinti LAK veiklą.


Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis