Boleslovas Dabušis


Karo lakūnas, viršila


Vrš. Boleslovas Dabušis gimė 1913 m.

1932 m. įstojo į Karo aviacijos mokyklą, Puskarininkių lakūnų skyrių. Skraidyti išmoko instruktoriaus kpt. J. Jankausko mokomojoje grupėje.

1934 m. lapkričio 1 d. ją baigė, suteiktas jaun. puskarininkio laipsnis ir II eilės karo lakūno vardas. Paskirtas tarnauti karo lakūnu į 2-ąją (žvalgybos) eskadrilę.

1936 m. gegužės 24 d. karo aviacijos šventėje Kaune skraidė 4 eskadrilių rikiuotėje lėktuvu ANBO-IV kartu su žvalgu ltn. B. Armonu. Tarnaudamas karo aviacijoje iki 1940 m. birželio 1 d. skraidė 799 val. Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo karo lakūnu 8-ojoje (žvalgybos) eskadrilėje.

1940 m. spalio 3 d. paskirtas į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso Atskirąją aviacijos eskadrilę karo lakūnu.

1941 m. birželio 14 d. suimtas ir išvežtas į Rešotų lagerį (Krasnojarsko kr.).

1941 m. lapkričio 10 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 3 metams lagerio.

1947 m. balandžio 2 d. nuteistas 5 metams tremties.

1950 m. lapkričio 3 d. iš tremties paleistas, grįžo į Lietuvą.

APDOVANOTAS Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1940 08 28).

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis