Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“Jonas Pyragius (red.) „Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929“
Kaunas: Aviacijos leidinys, 1929 m. 150 psl.


Minint Lietuvos aviacijos įkūrimo dešimties metų jubiliejų, buvo išleista viena gražiausių Lietuvos aviacijos istorijai skirtų knygų – Mūsų sparnai. Lietuvos aviacija 1919-1929. Knygos redaktorius – aviacijos kpt. Jonas Pyragius. Tai 2000 tiražu išleista ant kreidinio popieriaus spausdinta knyga, kurioje detaliai aprašoma dešimties metų Lietuvos aviacijos istorija. Knygoje gausybė aukštos poligrafinės kokybės iliustracijų, etatų lentelių, įvairių sąrašų, ištraukų iš įsakymų, schemų ir brėžinių. Šioje knygoje bene pirmą kartą aprašyti lietuviški lėktuvų ženklinimai. Daug dėmesio skirta Karo Aviacijos mokyklos istorijos aprašymui, Nepriklausomybės kovose nuveiktų darbų aptarimui. Rasite visų per tą laiką žuvusių aviakatastrofose ir kitomis aplinkybėmis mirusių lakūnų biografijas ir nelaimių aprašymus. Karo lakūno vyr. ltn. Gavelio straipsnyje supažindinama su dviem lietuviais konstruktoriais – Jurgiu Dobkevičiumi ir Antanu Gustaičiu bei jų sukonstruotais lėktuvais. Oro žvalgas kpt. Morkus aprašė tuo metu didelę naujovę Lietuvos karo aviacijoje – tai parašiutus. O pabaigoje, pagal lietuviškų knygų tradiciją, skaitiniai laisvalaikiui – kpt. Mačiuikos rašinys skirtas bendrai aviacijos istorijai.


Turinys:

Įžanga..................................................................3
Lietuvos karo aviacija 1919-1929........................9
Mūsų konstrukcijos............................................91
Parašiutas ir įspūdžiai iššokus.........................109
Aukštyn, erdvėn...............................................115
Apie autorių.


ATSISIŲSTI KNYGĄ EL.FORMATU (PDF - ZIP - 18.5 MB)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis