Tupčiauskas (Tauras) Vytautas1906-1996


Vytautas TUPČIAUSKAS (Tauras) gimė 1906 10 14 Lauckaimio k., Kybartų vls., Vilkaviškio aps.

I pasaul. karo metu su tėvais gyveno Rusijoje.

1918 grįžo į Lietuvą.

1925 06 19 baigė Vilkaviškio „Žiburio“ g-ją, įstojo į LU Medicinos f-tą.

1928 09 01 paskirtas KAM stipendininku, pasiųstas į Karo sanitarijos fizinio lavinimo medicinos kontrolės kursus prie Aukštųjų karininkų kursų, kuriuos baigė 1930.

1930 06 16 - 09 16 stažavosi 1 husarų pulke.

1931 06 17 - 10 01 prie Karo mokyklos baigė kursus pirmajam karininko laipsniui įgyti.

1932 06 15 baigė VDU Medicinos f-tą.

1932 07 01 priimtas į karo tarnybą, paskirtas Karo ligoninės jaun. ordinatoriumi.

1932 07 06 suteiktas sanitarijos jaun. leitenanto laipsnis.

1933 03 23 perkeltas į Karo technikos Štabą jaun. sanitarijos karininku.

1933 09 06
pakeltas į leitenantus.

1933 11 01 paskirtas į Spaudos ir švietimo skyrių, įrašytas į karininkų stipendininkų sąrašą, komandiruotas į Italiją ir Prancūziją studijuoti karo aviacijos mediciną. Tobulinosi Romos aeromedicinos in-te, Paryžiaus karo aeromedicinos centre ir Burže civilių lakūnų tyrimo laboratorijoje.

1934 06 14 grįžo į Lietuvą.

1934 07 01 paskirtas į Karo aviacijos san. punktą jaun. sanitarijos karininku.

1935 04 03 - 05 01 tobulinosi sanitarijos karininkų kursuose.

1935 11 23 pakeltas į kapitonus.

1937 04 02 paskirtas Kauno aviacijos įgulos sporto gydytoju.

1939 10 23 – eiti Karo aviacijos vyr. sanitarijos karininko pareigas.

1940 03 06 išlaikė egzaminus sanitarijos bataliono vado vietai užimti.

1940 08 08 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą pačiam prašant iš kariuomenės paleistas.

1940 - 44 dirbo VDU klinikose Moterų ligų katedros asistentu. Bendradarbiavo „Lietuvos sparnuose“, „Mūsų žinyne“, „Medicinoje“.

1944 08 pasitraukė į Vokietiją.

1946 - 47 tobulinosi Bonos u-to moterų ligų klinikoje, įgijo medicinos dr. laipsnį.

1949 emigravo į JAV.

1953 išlaikius valstybinius egzaminus 3 metus dirbo Joliete Silver Cross ligoninėje.

Nuo 1954 Čikagoje vertėsi privačia praktika. Pasaulio ir Ilinojaus lietuvių gydytojų s-gų, Amerikos medicinos d-jos narys.

1996 09 07 mirė Čikagoje.

Žmona – Aldona Jurevičiūtė (1915, susituokė 1938), sūnūs – Arvydas (1939) ir Šarūnas (1939).Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1938),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Šaulių žvaigždės (1939) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis