Tumelis JonasKaro lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1901-1928


Jonas TUMELIS gimė 1901 12 25 Senųjų Alksnėnų k., Punsko vls., Seinų aps.

Mokėsi Marijampolės vyrų g-joje.

1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 4 pėst. pulko 3 kuopos jaun. karininku.

1923 11 30 perkeltas į 1 kulkosv. kuopą.

1925 06 22 paskirtas 9 kuopos būrio vadu.

1922 10 22 - 1925 03 10 ėjo 1, 2, 3 kuopų vado pareigas.

1925 07 14 perkeltas į 7 pėst. pulką.

1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

Tarnaudamas 1926 07 10 baigė Klaipėdos lietuvių g-ją.

1926 09 01
įstojo į LU Teisių f-to Teisių skyrių.

1926 09 30 perkeltas į Karo aviaciją.

1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vyrauto kursų Aviacijos skyrių
(I laida), paskirtas lakūnu žvalgu. Karo aviacijoje atliko per 100 skrydžių.

1928 07 18 žuvo aviakatastrofoje, palaidotas Kauno centrinėse kapinėse, jas naikinant perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse.

Žmona – Marija, duktė – Marija Jūratė (1923).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.


Apie Jono Tumelio katastrofą su lėktuvu SVA-10


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis