Stasys Tumas
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1900-1949


Stasys TUMAS gimė 1900 05 09 Migiškių k., Alantos vls., Utenos aps. Tėvai: Adomas ir Ona Baranauskaitė Tumai.

Baigė Gardino grafo Tormasovo g-jos 5 klases. Kilus I pasaul. karui gyveno Rusijoje, mokėsi M. Yčo g-joje, evakuotoje į Voronežą.

1918 pab. grįžo į Lietuvą.

1919 01 13 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 husarų eskadroną.

1919 02 12 – 15 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.

1919 04 03 priimtas į Karo aviacijos mokyklą.

1919 07 21
paskirtas į instruktoriaus E. Kuligovskio grupę mokytis skraidyti.

1919 12 16 ją baigė (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) inžinerijos puskarininkiu su teise įgyti karininko laipsnį daliniuose, paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 01 15 – į specialistų komandą.

1920 06 01 – į 1 oro eskadrilę.

1920 08 25 pirmą kartą skrido savarankiškai.

1920 09 01 perkeltas į mokomąją eskadrilę.

1920 10 02 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis.

1921 11 01 perkeltas į 2 eskadrilę.

1921 12 05 paskirtas komandos v-ku.

1922 09 12 – karo lakūnu.

1922 09 28 baigė aviacijos teorijos kursus.

1922 10 24 perkeltas į 1 eskadrilę.

1923 07 14 aviakatastrofoje susižeidė.

1924 01 01 perkeltas į Aviacijos parką, paskirtas eiti parko adjutanto pareigas.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1928 10 01 perkeltas į 2 eskadrilę.

1930 03 25 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Nuo 1934 10 16 tarnavo pasienio policijoje Trakų baro vachmistru.

1936 05 25
paskirtas pasienio policijos Zarasų baro 6 rajono v-ku.

1938 10 06 – 5 rajono v-ku.

1940 01 12 – Zarasų baro Stelmužės rajono prie Latvijos sienos v-ku.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 m. sausio 10 d. mirė Kemptene (Allgau), Vokietijoje. Palaidotas Kempteno katalikų kapinėse.

Žmona – Viktorija Kersnauskaitė g. 1909 m. sausio 20 d. Kaune, (susituokė 1927 m. rugsėjo 13 d. Kaune), duktė – Elena Birutė (1928).Apdovanotas:
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

• • • • • • • • • • • •


STASYS TUMAS DOKUMENTUOSE IR PNŠ.
S.Tumo krikšto metrika
(Kauno regioninis valstybės archyvas)Tumų santuokos metrika 1927 m.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų protokolų knyga. 1927 m.)Stasio Tumo paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)Viktorijos Tumienės paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
Stasys Tumas DP dokumentuose
(Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947)Stasys Tumas DP dokumentuose
(Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947)Stasys Tumas DP dokumentuose
(Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947)Stasio Tumo mirties protokolas 1949 m. sausio 10 d.
(Arolsen Archives)


Apie Stasį Tumą išeivijos spaudoje 1959 m.
(KARYS 1959 Nr. 1)STASYS TUMAS FOTOGRAFIJOSE.Aviacijos mokyklos mokiniai klasėje
Iš kairės: V.Rauba, J.Pranckevičius, T.Šakmanas, X, B.Sidaravičius, S.Tumas, X, A.Babilius, H.Bezumavičius, K.Kanauka, V.Jablonskis, A.Gustaitis, K.Brazdžionis, P.Brazdžiūnas, X, L.Peseckas, X, T.Sereika, X, V.Firontas, S.Sabas, X, X, X, K.Graužinis, A.Stašaitis, J.Dobkevičius, L.Virbickas.
1919 m.
• • • • • • • • • • • •Aviacijos mokyklos mokiniai prie lėktuvų angaro
Sėdi iš kairės: T.Šakmanas, A.Gustaitis, mokyklos viršininkas J.Laurinaitis, K.Brazdžionis, V.Ruseckas, stovi iš kairės: V.Lišauskas, B.Sidaravičius, L.Virbickas, A.Babilius, L.Peseckas, J.Dobkevičius, X, V.Šidlauskas, J.Pranckevičius, X, V.Firontas, S.Tumas, K.Kanauka, S.Sabas, J.Šalkauskas, V.Elisonas, T.Sereika, H.Bezumavičius, K.Graužinis, A.Stašaitis, V.Jablonskis, V.Šenbergas, P.Brazdžiūnas, S.Stanaitis, J.Zauka. 1919 m. ruduo.
• • • • • • • • • • • •
Frico Šulco žūties vietoje, prie sudužusio lėktuvo Halberstadt CL.IV Nr.9432
Iš kairės: av. mokyklos mokiniai: Leonas Virbickas, X, Stasys Tumas, Leonas Sliužinskas.
1919 m. rugsėjo 28 d., Kauno aerodromas.
• • • • • • • • • • • •
J.Kraucevičiaus sutikimas Aviacijos dalyje 1920 m. vasarą.
Iš kairės: X, V.Šenbergas, J.Pranckevičius, K.Kanauka, J.Dobkevičius, J.Šabanavičius, J.Kumpis, A.Gustaitis, J.Tumas, S.Stanaitis, J.Kraucevičius, V.Švitrys, V.Jablonskis, V.Gavelis, P.Hiksa, A.Senatorskis, L.Šliužinskas, O.Rahnas, J.Šalkauskas, V.Šidlauskas, A.Stašaitis, A.Soldatenkovas, S.Jakštys, E.Kraucevičius, L.Virbickas, L.Peseckas, J.Grigiškis.
• • • • • • • • • • • •
1-osios eskadrilės personalas. Apie 1921-1922 m.
Iš kairės: raštininkas J.Razma, psk. E.Kraucevičius, eskadrilės vadas vyr. ltn. J.Dobkevičius, ltn. S.Tumas, ltn. J.Pranckevičius, ltn. L.Sliužinskas. Viršuje: ltn. L.Peseckas ir ltn. M.Mačiokas
• • • • • • • • • • • •
Mokiniai lakūnai leitenantai S.Tumas (1-as iš kairės), S.Stanaitis (2), E.Kraucevičius (5), instruktorius vyr.ltn. Pranas Hiksa (3) ir Mokomosios eskadrilės vadas mjr. Andrejus Senatorskis (4) prie lavinimosi lėktuvo Albatros C.III. Kauno aerodromas, 1921 m.

• • • • • • • • • • • •
Junkers F.13 "Annelise", Kauno aerodrome 1919 m.
Prie šešiaviečio susisiekimo lėktuvo Junkers F.13 „Annelise” Kauno aerodrome 1919 m. spalio 16 d. Iš kairės: V.Jablonskis, Z.Knystautas, X, A.Stašaitis, J.Šalkauskas, X, L.Peseckas, S.Jakštys, S.Tumas, žvalgybos karininkas F.Dunajevas, G.Bezumavičius, V.Živatovas, J.Šabanavičius, X, X, X, lėktuvo mechanikas P.Maruščikas, Švezigas, A.Veinšenkas, X, lėktuvo pilotas H.Hessė, Dietrichas, Aviacijos dalies vadas P.Petronis, X, H.Rotteris, E.Kuligovskis, X, X, X, J.Grigiškis.

• • • • • • • • • • • •Kariuomenės vado gen. J.Stanaičio vizitas aerodrome, pristatant J.Dobkevičiaus konstrukcijos lėktuvą Dobi-I.
Stasys Tumas - trečias iš kairės. 1922 m.

• • • • • • • • • • • •Friedrichshafen G.IIIa Nr.236 avarija.
Lėktuvą pilotavo A.Gustaitis, drauge skrido V.Reimontas, S.Tumas, V.Čemarka, M.Mačiokas, G.Heidrikis. 1923.07.13

• • • • • • • • • • • •Karo lakūnų grupė 1927 m. Stasys Tumas - centre, civiliniais rūbais.

• • • • • • • • • • • •Stasys Tumas 4-ame deš.

• • • • • • • • • • • •Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis