Trečiokas RomualdasAviacijos jaun. leitenantas.
1908-2005


Romualdas TREČIOKAS gimė 1908 01 14 Biržuose.

1915 - 21 su tėvais gyveno Rusijoje.

1927 07 02 grįžęs į Lietuvą baigė Biržų g-ją.

1927 08 27
įstojo į LU Matematikos-gamtos f-to Fizikos skyrių.

1928 09 26
perėjo į Technikos f-to Mechanikos skyrių.

Nuo 1931 10 01 studijavo su KAM stipendija.

1931 baigė aeroklubo aviacijos kursus. Dirbo raštininku Geležinkelio v-boje.

1936 09 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1937 09 15 baigus Karo mokyklą (XII asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Vokiečių okupacijos metais gyveno Šiauliuose.

Nuo 1941 dirbo techniniu vadovu vinių f-ke.

1943 – Šiaulių energetikos rajono inžinieriumi.

Nuo 1946 01 dirbo Teorinės mechanikos katedroje vyr. laborantu Kauno u-te, tęsė studijas Mechanikos f-te.

1949 12 28 baigus KU įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Iki 1968 dirbo KPI Teorinės mechanikos katedroje.

Mirė 2005, palaidotas Kleboniškio kapinėse Kaune.

Žmona – Natalija Michurakė (1911-1992, susituokė 1937), sūnūs – Jurgis (1942), Eugenijus (1944), Rimas (1956), dukterys – Marija (1943), Valentina (1948).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis