Tomsonas Eduardas


Karo lakūnas.
?-?


Eduardas TOMSONAS gimė 1891 09 05 Rygoje, Latvijoje.

Baigė jūrininkų tolimojo plaukiojimo m-lą.

1914 09 20 – Karo aviacijos m-lą Prancūzijoje.

Iki 1915 03 20 tarnavo karo lakūnu Prancūzijos kariuomenėje.

1915 05 14 - 1917 10 17 tarnavo Rusijos kariuomenės Karo aviacijos 1 korpuse karo lakūnu, būrio vadu, turėjo paporučikio laipsnį.

1918 01 18 - 03 15 buvo vokiečių nelaisvėje.

1918 07 04 - 1919 03 26 tarnavo Rusijos kariuomenės 2 lakūnų būryje.

1919 06 13 grįžus į Latviją įstojo į Latvijos kariuomenės aviacijos dalį.

1919 07 26 paskirtas Aviacijos dalies v-ku.

Pasiųstas į Vokietiją 1919 10 13 - 11 08 ten tarnavo.

1919 11 08-12 23 – Inžinerijos v-boje.

1920 01 07 atvyko į Lietuvą.

1920 01 09 paskirtas į Lietuvos kariuomenės aviacijos dalį.

1920 04 01 – į 1 oro eskadrilę.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis