Dieudonne Costes


Transatlantinis lakūnas, Prancūzijos karo aviacijos majoras
1892-1973


Mjr. Dieudonne Costes, Prancūzijos transatlantinis lakūnas, tolimųjų skrydžių rekordininkas. Gimė 1892 m. lapkričio 14 d Prancūzijoje, Kosade.

Lakūno licenciją (Nr. 1046) įgijo 1912 m. Pirmojo pasaulinio karo metais dalyvavo oro kautynėse ir pasiekė 8 oro pergales. Po Pirmojo pasaulinio karo D. Costes suteiktas majoro laipsnis ir jis išleistas į atsargą. Savo skraidymų praktiką panaudojo civilinėje aviacijoje. Aviacinių variklių „Hispano-Suiza" gamykla ir „Breguet" firma gerai įvertino jo gabumus ir pasikvietė dirbti kartu. Daug laiko skyrė pasirengimui ir skraidymams tolimais maršrutais.

1926 m. atliko tris tolimus skrydžius: Paryžius-Asuanas (4100 km, kartu su lakūnu S. Vitrolles), Paryžius-Jaskas (5396 km) ir Paryžius-Omskas (4715 km, kartu su lakūnu J. Rignot). 1927 m. lakūnai D. Costes ir Le Brix apskrido aplink pasaulį. Startavę iš Paryžiaus Le Buržė aerodromo 1927 m. spalio 10 d., skrido per Argentiną, Braziliją, JAV, Japoniją, Indiją, Graikiją ir 1928 m. balandžio 14 d. laimingai pasiekė Paryžių.

1929 m. Costes ir Bellonte pasiekė nuotolio rekordą - nuskrido iš Paryžiaus į Cicikarą (Kinija) 7905 km. Už pasižymėjimą aviacijos srityje (tris pasaulinius rekordus) Tarptautinė aviacijos federacija (FAI) 1929 m. apdovanojo Didžiuoju auksiniu FAI medaliu.


Costes ir Bellonte

Po ilgo ir kruopštaus pasiruošimo 1930 m. rugsėjo 1-2 d. Costes ir Bellonte perskrido per Atlantą be nutūpimo maršrutu Paryžius-Niujorkas. Per 37 val. 17 min. įveikė 5850 km nuotolį. Šiuo skrydžiu atkreipė pasaulio dėmesį, Prancūzijoje abu lakūnai buvo pripažinti nacionaliniais didvyriais. Vėliau dirbo lakūnu bandytoju „Breguet" firmoje.

Prancūzijos generolo de Goys eskadrilės sudėtyje 1934 m. ir 1935 m. spalio mėn. lankėsi Lietuvoje. 1935 m. vizitas buvo susijęs su firmų „Hispano" ir „Breguet" reikalais. Būdamas Kaune susitiko su karo aviacijos viršininku plk. A . Gustaičiu ir kitais aviacijos karininkais. Be to, aplankė Lietuvos aeroklubo pirmininką prof. Z. Žemaitį, kuris supažindino jį su transatlantiniu lakūnu F. Vaitkumi. Vaitkaus skrydį Costes labai gerai įvertino. Jo nuomone, lėktuvas skrydžiui buvo labai rūpestingai parengtas, palyginti su turimomis kukliomis lėšomis, be to, lėkti per Atlantą vienam tokiu nepalankiu oru reikia turėti didelio pasiryžimo ir nepaprastos drąsos. Po trumpo pokalbio abu transatlantiniai lakūnai, lydimi plk. A. Gustaičio ir prof. Z. Žemaičio, nuvyko pareikšti pagarbos žuvusiems transatlantiniams lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui.

Transatlantinis lakūnas D. Costes mirė 1973 m. gegužės 18 d.

APDOVANOTAS :
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1934 10 27).
Didžiuoju auksiniu FAI medaliu

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis