Thomas James Randolph


JAV kariuomenės aviacijos leitenantas.


Thomas James Randolph gimė 1893 10 22 Rocky Mounto m., Šiaurės Karolinos valst., JAV.

Studijavo Kolumbijos u-te ir Pratto u-te Niujorke.

1919 08 28 priimtas į Lietuvos kariuomenę kaip JAV kariuomenės aviacijos leitenantas.

1920 03 04 iš kariuomenės paleistas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis