Ltn. Steponas Darius „Beisbolo žaidimas“Ltn. Steponas Darius „Beisbolo žaidimas“

Kaunas: Vyriausiojo štabo karo mokslo skyrius, 1924 m. 64 psl.


Transatlantinis lakūnas kpt. Steponas Darius gyvendamas Lietuvoje pasižymėjo ne vien kaip geras lakūnas, bet ir kaip energingas sportininkas, daugelių naujų sporto šakų pradininkas. 1922 m. Darius buvo išrinktas Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos (LFLS) pirmininku, jo iniciatyva leistas žurnalas „Sportas“, jam esant LFLS pirmininku Kaune nutarta statyti stadioną.

Prie sporto populiarinimo ir tobulėjimo prisidėjo ltn. S. Dariaus 1924 metais išleista knygelė „Beisbolo žaidimas“. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys nepriklausomoje Lietuvoje. Mažos apimties knygelėje pristatoma beisbolo istorija, jo atsiradimas Lietuvoje, bei kelių metų praktika. Toliau pateikiamos žaidimo taisyklės, kiekvieno žaidėjo, aikštės ir pozicijos aprašymai, kurie iliustruojami schemomis.Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis