Juozas Namikas „Europa iš oro“ I leid.Juozas Namikas „Europa iš oro“
Kaunas: Lietuvos Aero Klubas, 1939 m. 132 psl.1934 m. birželio 25 d. iš Kauno aerodromo pakilo trijų ANBO IV lėktuvų eskadrilė su tikslu apskristi Europą, aplankant 12 valstybių sostines. Sėkmingai skrydis buvo baigtas liepos 19 d. Šiam neeiliniam skrydžiu paminėti jo dalyvis mjr. Juozas Namikas parašė atsiminimus, kurios dalimis išspausdino žurnalas „Lietuvos sparnai“, o 1939 m. minint Lietuvos karo aviacijos dvidešimtmetį Lietuvos aero klubas išleido atsiminimus atskiroje knygelėje J. Namikas „Europa iš oro“ 10.000 kilometrų oro keliu. 1993 m. atgavus nepriklausomybę Lietuvos aviacijos muziejaus leidykla Plieno sparnai išleido pakartotinį (antrąjį) šių atsiminimų leidimą.
Knygoje istorinio skrydžio dalyvis, karo lakūnas, garbės ženklo „Plieno sparnai“ kavalierius, aviacijos majoras Juozas Namikas detaliai ir vaizdingai aprašo skrydžio pasiruošimo darbus, nuotykius patirtus ore įveikiant skridimą virš vandenynų, kalnų, sunkiomis meteorologinėmis sąlygomis. Gražiai atpasakoja priėmimus didžiausiuose Europos miestuose – Paryžiuje, Vienoje, Prahoje, Romoje. Kiekvienam skrydžio etapui skiriama po vieną skyrių. Knygoje 11 puslapių iliustracijų su vaizdais iš priėmimų, didžiųjų miestų įsimintinais architektūriniai objektais, tvirtaisiais ANBO.


Turinys:

LAK pirmininko prof. Z. Žemaičio įžanginis žodis....................5
Įžanga.........................................................................................8
Malonūs rūpesčiai......................................................................11
Už Baltijos gyvena Skandinavai...............................................17
Vokiečių jūros lopšinė...............................................................27
Civilizacijos džiunglėse.............................................................39
Išilgai Prancūziją......................................................................59
Po žydruoju Italijos dangum...................................................69
Per Alpes į Vieną.......................................................................91
Čekų ir Slovakų žemėje............................................................99
Per Karpatus į Juodąją jūrą...................................................108
Kolchozų ir Solvchozų laukai.................................................115
Maskva ir ... Kaunas...............................................................125
Apie autorių.

Antrasis knygos leidimas 1993 m.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis