Juozas Vaičeliūnas „Tėvynės sargyboje“Juozas Vaičeliūnas „Tėvynės sargyboje“
Sudbury: išleido autorius, 1955 m. 230 psl.Karo lakūno, aviacijos kapitono Juozo Vaičeliūno atsiminimų knyga, apimanti jo tarnybos kelią nuo 1932 iki 1941 m. Atsiminimai pradedami iškilminga Karo mokyklos pabaigimo ceremonija ir pirmo karininko laipsnio suteikimu 1932 m., o baigiama grįžimu iš vokiečių nelaisvės į Lietuvą 1941 m. rudenį. Autorius detaliai aprašo kasdieninį karininko darbą, savo priėmimą į aviaciją, mokymąsi skraidyti, lakūno-žvalgo darbo specifiką, karo aviacijos naikinimą. Atsiminimai iš kitų išsiskiria dideliu tikslumu ir nuoseklumu. Pats autorius apie atsiminimus Įvadinėse pastabose rašė: „Šie atsiminimai bus mažas vaizdas iš buvusio mūsų kariuomenės gyvenimo, žiūrint žemesnio laipsnio karininko akimis <...> jie taip pat nėra ir karinio mokslo ar statistikos knyga, o tik charakteringesni įvykiai, kuriuos man pačiam teko pergyventi, matyti ir girdėti“.
Knygą sudaro penki skyriai, atspindintys pagrindinius tarnybos kariuomenėje etapus. Atsiminimų pabaigoje spausdinamas Žuvusių bei mirusių karo lakūnų sąrašas. Knyga iliustruota 15 nuotraukų, kurios, kaip ir būdinga autoriui, detaliai aprašytos.

Sutrumpintas turinys:
Įvadinės pastabos....................................................................5
Iliustracijos..............................................................................6
I.Ketvirtame pėst. L. K. Mindaugo pulke...............................8
II.Lietuvos karo aviacijoje....................................................60
III.Lietuva netenka nepriklausomybės..............................133
IV.Kelionė į Sovietų Sąjunga...............................................169
V.Vokiečių – Sovietų Sąjungos karas..................................205
Žuvę bei mirę Lietuvos karo lakūnai 1919 – 1950 m. .......226
Apie autorių.

ATSISIŲSTI KNYGĄ EL.FORMATU (DJVU 30 MB)

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis