Eugenijus Raubickas „Ženklas ant munduro...“Eugenijus Raubickas „Ženklas ant munduro...“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 2005 m. 294 psl.Minint Lietuvos aviacijos istorijos tyrimų 75 metines aviacijos pulkininkas leitenantas Eugenijus Raubickas išleido knygą skirtą aviacijos garbės ženklo „Plieno sparnai“ kavalieriams. Knygą sudaro trys dideliai skyriai. Pirmojo skyriaus pradžioje aviacijos istoriko ats. vyr. ltn. Algirdo Gamziuko parašyta plati apdovanojimo sukūrimo ir teikimo istorija 1932 – 2004 m. Toliau autorius E. Raubickas pateikia sudarytus apdovanotųjų sąrašus ir 154 kavalierių biografijas, iliustruotos portretinėmis nuotraukomis. Antrasis knygos skyrius skirtas Lietuvos karinių oro pajėgų apdovanojimams, karių skiriamiesiems, kvalifikacijos ir profesiniams ženklams atkūrus nepriklausomybę. Trečiajame skyriuje pateikiama net 23 trys įvairiausi priedai, kaip antai: „Plieno sparnų“ statutas, „Plieno sparnų“ tarybos pasėdžio protokolai, kvalifikacijos, skiriamųjų ženklų nuostatai, o galiausiai 24 puslapiai aukštos kokybės spalvotų fotografijų su anksčiau minėtais ženklais, jų dokumentais, nešiojimo pavyzdžiai. Knyga – ne vien didelis biografinis žinynas, bet ir puikus informacijos šaltinis kolekcininkams, besidomintiems šiuolaikine faleristika.

Turinys:


Žodis skaitytojui.......................................................................................... 4
I. Lietuvos karo aviacijos garbės ženklas „Plieno sparnai“ 1932-2004 m........7
Garbingiausiais karo lakūno apdovanojimas................................................. 8
1932-1940 m. apdovanotųjų garbės ženklu „Plieno sparnai“ sąrašas............19
Asmenų, kurių apdovanojimo faktas nepatvirtintas dokumentais, sąrašas .....22
Garbės ženklo „Plieno sparnai“ statutas (1993 m.).........................................23
1994-2004 m. apdovanotųjų garbės ženklu „Plieno sparnai“ sąrašas............24
1932-2004 m. apdovanotųjų asmenų biografijos..........................................25
II. Lietuvos karinių oro pajėgų apdovanojimai, skiriamieji, kvalifikaciniai ir profesiniai ženklai 1992-2004 m. ................................................................179
Karinių oro pajėgų apdovanojimų, skiriamųjų, kvalifikaciniai ir profesinių
ženklų raidos apžvalga..................................................................................... 180
Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų medalio „Už pasižymėjimą“ statutas ..192
Apdovanotų Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“ sąrašas ......................................................................................................... 194
Apdovanotojų Lietuvos karinių oro pajėgų atminimo medaliu sąrašas............ 196
„Orlaivio vado“ ženklo nuostatai............................................................... 199
Apdovanotojų „Orlaivio vado“ skiriamuoju ženklu ir „Orlaivio garbės vado“
skiriamuoju ženklu sąrašas...................................................................... 200
Karinių oro pajėgų kvalifikaciniai nuostatai (prieduose)............................ 225
Karinių oro pajėgų profesiniai nuostatai (prieduose)................................... 242
III. Priedai ........................................................................................... 203
IV. Šaltiniai ir literatūros sąrašas........................................................... 281
V. Pavardžių rodyklė............................................................................. 283
VI. Sutrumpinimai ................................................................................293Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis