Steponas Jucevičius - DariusTransatlantinis ir karo lakūnas.
Aviacijos kapitonas

1896 - 1933


Steponas Jucevičius DARIUS gimė Rubiškės vnk. Kvėdarnos vls, Tauragės aps. (dabar Darius, Klaipėdos raj. s-bė).

Gimimo data: 1896-01-08

(1896-01-20 pagal Grigaliaus kalendorių (naujuoju stiliumi), 1896-01-08 pagal Julijaus kalendorių (senuoju stiliumi), – duomenys pagal gimimo metriką, archyvus ir Visuotinę lietuvių enciklopediją, 2003, T. IV.
Lietuvos kariuomenės tarnybos lape ir JAV pase nurodyta 1897-01-09, tačiau tikroji data ta kuri įrašyta bažnytinėje knygoje, t.y. 1896 m. sausio 8 d.

Nuo 1907 gyveno JAV, iš pradžių Niujorke, nuo 1909 – Čikagoje.

1916 baigęs Harisono vid. Technikos m-lą įstojo į koledžą.

1917-04-12 savanoriu įstojo į JAV kariuomenę. Dalyvavo I pasaul. Karo kautynėse Prancūzijoje, buvo sužeistas ir apsinuodijęs dujomis.

JAV organizavo buvusius kareivius lietuvius vykti į Lietuvą ir padėti kuriant Lietuvos kariuomenę. 1920-07-20 su būriu tokių savanorių atvyko į Lietuvą.

1920-11-15 įstojo į karo mokyklą.

1920-12-18 ją baigus (IV laid.) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į karo aviacijos mokomąją eskadrilę mokiniu.

Buvo vienas Lietuvos sporto organizatorių, žaidė futbolą, krepšinį, beisbolą, ledo ritulį, boksavosi.

1922 – 25 vadovavo Lietuvos fizinio lavinimo sąjungai (LFLS).

1922 išrinktas Lietuvos sporto lygos pirmininku.

1926 – Lietuvos beisbolo lygos pirmininku.

Nuo 1922-05-07 žaidė LFLS futbolo komandoje, tapo pirmuoju Lietuvos futbolo čempionu.

1922-10-12 atliko pirmą savarankišką skrydį lėktuvu Alb. B.II.

1923-01-09 – 22 dalyvavo sukilime vaduojant Klaipėdą.

1923-06-13 savarankiškai skrido kariniu lėktuvu LVG C.V, paskirtas į 3 oro eskadrilę karo lakūnu.

1924-09-03 paskirtas į aukštojo pilotažo grupę.

1924-12-01 baigė aukštojo pilotažo kursus, suteiktas karo lakūno vardas.

1925-01-12 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925-08-17 paskirtas į 1 oro eskadrilę.

1925-11-25 perkeltas į 4 oro eskadrilę.

1926-12-17 drauge su kitais aviacijos karininkais dalyvavo valstybės perversme.

1927-05-01 pakeltas į kapitonus.

1927-05-04 pačiam prašant paleidžiamas vieneriems metams atostogų, išvyko į JAV.

Ten 1927-06 įsigijo lėktuvą, organizavo aviacijos bendrovę.

1928-03-16 įgijo transporto piloto liudijimą.

1928-04-21 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1929 – 1931 dirbo transporto aviacijos lakūnu Čikagoje.

1929 įkūrė Amerikos lietuvių aviacijos klubą „Vytis“.

1933-07-15 su Stasiu Girėnu iš Niujorko Floyd Bennett aerodromo lėktuvu „Lituanica“ išskrido į Lietuvą.

Perskridę Atlantą žuvo 1933-07-17 Vokietijoje, Kūdamo apylinkėse prie Soldino (dabar Myslibužas – Myślibórz Lenkija).

Žmona – Jaunutė Liudvika Škėmaitė (1905 – 2000), duktė – Nijolė Marija (1925 – 1990).

Apdovanotas:
Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu (1933);
Šaulių žvaigždės ordinu (1933);
Klaipėdos išvadavimo sidabro medaliu;
Skautų „Svastikos ordinu“ (1933);
JAV „Purpurinės širdies“ ordinu;
„Didžiojo karo už civilizaciją“ medaliu.S.Dariaus fotografija iš A.Antanavičiaus kolekcijos

• • • • • • • • • • • •• Lituanica skrydis per Atlantą
Pagrindinis svetainės puslapis skirtas Lituanicos Skrydžiui per Atlantą 1933 m.

• Steponas Darius
Pijaus Poškaus straipsnis apie S.Darių

• Stepono Dariaus giminės
Nerijaus Korbuto parengtas el.leidinys apie S.Dariaus šeimą ir gimines.

• Sesuo apie brolį
S.Darių prisimena sesuo Konstancija Stulpinienė. Spausdinta dienraštyje „DRAUGAS“

• S.Darių prisimena
S.Darių prisimena J.Pyragius knygoje „Kovosiu, kol gyvas“

• L.Peseckas apie S.Darių ir Lituaniką
S.Darių prisimena Leonardas Peseckas knygoje „Karo lakūno pasakojimai“

• Lėktuvai, kuriais skraidė S.Darius
G.Ramoškos straipsnis apie lėktuvus kuriais S.Darius skraidė Lietuvos karo aviacijoje bei JAV.

• Stepono Dariaus dienoraštis
S.Dariaus, nuo 1932 m. liepos 10 dienos iki 1933 m. liepos 13 dienos rašytas, sudėtingo pasirengimo skrydžiui per Atlantą dienoraštis.

• Laivas SS Stepas Darius
P. Poškaus straipsnis apie Liberty klasės krovininio laivo, pavadinto Stepono Dariaus garbei, istoriją.

• Steponas Darius - krepšinio pradininkas Lietuvoje
Straipsnis apie Steponą Darių ir jo indėlį į krepšinio populiarinimą Lietuvoje

• Steponas Darius - „Beisbolo žaidimas“
S. Dariaus 1924 metais išleistos knygelės „Beisbolo žaidimas“ aprašymas

• Steponas Darius - „Basketbolo žaidimas“
S.Dariaus 1926 m. išleista knyga „Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ir Lietuvos sporto lygos oficialės basketbolo taisyklės 1926-27 metams“

• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis