Vytautas Dovydaitis „Sparnus jam davė Lietuva“Vytautas Dovydaitis „Sparnus jam davė Lietuva“
Kaunas: „Plieno sparnai“, 1993 m. 98 psl.


Lietuvos aviacijos muziejaus leidyklos „Plieno sparnai“ išleista Vytauto Dovydaičio biografinė apybraiža skirta aviacijos kapitonui, transatlantiniam lakūnui Steponui Dariui. Apybraižą sudaro aštuoni skyriai, pasakojantys apie Dariaus kelią Lietuvos aviacijoje. Pradedama nuo atvykimo į Lietuvą, mokymosi Karo mokykloje, o baigiama 1927 m. išėjimu į atsargą. Kiekvienas skyrius skirtas labiau įsimintiniems Dariaus gyvenimo epizodams: pirmieji skrydžiai, sportinė veikla, konfliktas su aviacijos viršininku ir pan. Visa apybraiža „įpinta“ į aviacijos istoriją, o kai kur papildoma „Istorijos fragmentais“, kurie skaitytojui padeda geriau orientuotis ir įsijausti pasakojime. Devintajame skyriuje spausdinami iki tol nepublikuoti dokumentai – Stepono Dariaus raportai, kuriuos pateikė Vytautas Peseckas. Paskutiniajame skyriuje Algirdo Gamziuko parašytos Dariaus ir Girėno biografijos, bei glausta transatlantinio skrydžio istorija. Knygoje harmoningai suderinti istoriniai faktai su grožine literatūra.

Turinys:

Nekviesti svečiai................................................3
Sparnai paklūsta .............................................19
Aerodromo bičiuliai ........................................23
Sporto pradininko entuziazmas......................37
Naktis virš Kauno ...........................................50
Nuoskaudos ir netektys...................................55
Baltija ošė.........................................................70
Nesantaikos mazgas........................................75
S. Dariaus raportai ..........................................87
Atlanto nugalėtojai..........................................94Apie autorių.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis