Šeštokaitis (Šostakauskas) StasysKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1910-1989


Stasys ŠEŠTOKAITIS (Šostakauskas) gimė 1910 11 24 Pavartėnų k., Alovės vls., Alytaus aps.

1931 10 01 - 1933 07 01 su KAM stipendija mokėsi Kauno aukštesniojoje technikos m-los Mechanikos skyriuje.

1933 08 15 įstojo į Karo mokyklą.

1935 09 15 ją baigus (XVII laida) suteiktas automobilininkų jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas Šarvuočių rinktinės Radviliškyje būrio vadu.

Nuo 1936 09 17 mokėsi Karo aviacijos m-loje.

1937 12 31 ją baigus perkeltas į Karo aviaciją, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas 2 (naikintuvų) aviacijos grupės 3 eskadrilės karo lakūnu.

1938 02 16 pakeltas į aviacijos leitenantus.

1940 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

Iki 1941 06 15 Stasys Šeštokaitis Karo aviacijoje buvo skraidęs 202 val. 15 min.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės ryšių grandies šturmanu.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į lagerį Rešotuose, Krasnojarsko kr.

1943 11 10
SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 8 metams.

Nuo 1949 09 20 tremtyje.

1950
paleistas, grįžo į Lietuvą. Gyveno ir dirbo Kaune statybos inžinieriumi karinės statybos daliniuose.

1960 - 75 – dirbo Dirbtinio pluošto gamykloje.

1989 12 31 mirė, palaidotas Seniavos kapinėse Kaune.

Žmona – Viktorija Sakalauskaitė (1921 - 1996, susituokė 1950), duktė – Jūratė Baltušienė (1951).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis