Fricas Šulcas ( Friedrich Schulz )
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
~1894 - 1919


Friedrich SCHULZ (Fricas Šulcas), Vokietijos kariuomenės vyr. leitenantas, karo lakūnas.

1919 02 24 priimtas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį. Karo aviacijos mokykloje dėstė kursą apie variklius.

1919 03 03 su žvalgu karininku Konstantinu Fugalevičiumi atliko pirmąjį Lietuvos karo aviacijoje žvalgybinį skridimą maršrutu Kaunas - Kaišiadorys - Vilnius. Dalyvavo ir pasižymėjo nepriklausomybės kovose prie Panevėžio ir Daugpilio.

1919 05 28 paskirtas į 1 aviacijos kovos būrį Utenoje.

1919 07 21 paskirtas Karo aviacijos mokyklos mokinių – lakūnų II-osios grupės instruktoriumi, kurią sudarė: Babilius, Kumpis, Lišauskas, Šenbergas, Sabas ir Vaicekauskas. Savarankiškai skraidyti parengė J.Kumpį.

1919 09 28 žuvo aviakatastrofoje išbandant lėktuvo kulkosvaidžius virš Kauno aerodromo.

Palaidotas Kauno karmelitų kapinėse, šiaurinėje kapinių dalyje buvusiame evangelikų sklype. Naikinant kapines palaikai liko neperkelti.SUSIJĘ:
NERIJUS KORBUTAS - FRICO ŠULCO ŽŪTIS (1919 M. RUGSĖJO 28 D.)
PIJUS POŠKUS - VOKIEČIAI LIETUVOS KARO AVIACIJOJE


FRICAS ŠULCAS FOTOGRAFIJOSE, DOKUMENTUOSE
Aviacijos dalies dokumentų fragmentas
Dokumente pažymimas vokiečių karininkų skrajotojų Frico Šulco, Ericho Kulikausko, Hario Rotterio ir Ericho Šulco priėmimas į Aviacijos dalį.
(LCVA)
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos dalies karininkai 1919 m. rugsėjo mėn.
Sėdi iš kairės: B.Martinaitis, O.Dalhbekas, inspektuojantis Aviacijos dalį gen. V.Slabaševičius bei karininkai E.Adamkavičius ir E.Šalkauskas. Stovi iš kairės: F.Šulcas, H.Rotteris, P.Soltanas, J.Grigiškis, P.Hiksa, V.Živatovas, Z.Knystautas, Lechneris, Švezigas, Veišenkas, P.Jancevičius, Ditrichas. Viršuje iš kairės: S.Jakštys, E.Kuligovskis, E.Šulcas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos dalies karininkai ir svečiai prie lėktuvo LVG C.VI Kauno aerodrome 1919 m.
Iš kairės: X, V.Živatovas, E.Kuligovskis, F.Šulcas, X, O.Dalhbekas, X, P.Petronis, X.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •Halberstadt CL.IV cepelino angare 1919 m.
Aviacijos mokyklos mokiniai cepelino angare prie atakos lėktuvo Halberstadt CL.IV, kokiu ir žuvo F.Šulcas
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •Sudužęs atakos lėktuvas Halberstadt CL.IV Nr.9432/18
1919 m. rugsėjo 28 d., Kauno aerodromas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Sudužęs atakos lėktuvas Halberstadt CL.IV Nr.9432/18
1919 m. rugsėjo 28 d., Kauno aerodromas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Prie sudužusio lėktuvo Halberstadt CL.IV Nr.9432
Iš kairės: av. mokyklos mokiniai: Leonas Virbickas, X, Stasys Tumas, Leonas Sliužinskas.
1919 m. rugsėjo 28 d., Kauno aerodromas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •Prie sudužusio lėktuvo Halberstadt CL.IV Nr.9432
Iš kairės: automobilyje 3 asmenys iš Amerikos karinės misijos Baltijos valstybėse, toliau centre Aviacijos dalies vadas Petras Petronis, Av. mokyklos viršininkas Jonas Martynas Laurinaitis, kar. Zigmantas Knystautas, X, Henrikas Bezumavičius.
1919 m. rugsėjo 28 d., Kauno aerodromas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •Prie sudužusio lėktuvo Halberstadt CL.IV Nr.9432
Iš kairės: av. mokyklos mok. Leonas Virbickas, Amerikos karinės misijos Baltijos valstybėse atstovas, Av. mokyklos viršininkas Jonas Martynas Laurinaitis, kar. Zigmantas Knystautas, Aviacijos dalies vadas Petras Petronis, likę du taip pat iš Amerikos karinės misijos Baltijos valstybėse.
1919 m. rugsėjo 28 d., Kauno aerodromas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Prie sudužusio lėktuvo Halberstadt CL.IV Nr.9432
Iš kairės: av. mokyklos mok. Leonas Virbickas, Av. mokyklos viršininkas Jonas Martynas Laurinaitis, kar. Zigmantas Knystautas, Aviacijos dalies vadas Petras Petronis, 3 dešinėje iš Amerikos karinės misijos Baltijos valstybėse.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •Karo lakūno F.Šulco laidotuvių eisena Kęstučio gatvėje
1919 m. spalio 1 d., Kaunas
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūno F.Šulco laidotuvių eisena ties Soboru
1919 m. spalio 1 d., Kaunas
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūno F.Šulco laidotuvės
1919 m. spalio 1 d. Kauno centrinės kapinės, evangelikų sklypas.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Karo lakūno Frico Šulco kapas
Palaidotas Kauno centrinėse kapinėse, šiaurinėje kapinių dalyje buvusiame evangelikų sklype. Naikinant kapines 1958 m. palaikai liko neperkelti.
(Lietuvos aviacijos muziejus)
• • • • • • • • • • • •
Aviacijos mokyklos dokumentų fragmentas 1919 m.
Dokumente rašoma: "Rugsėjo 28 d. 10 ½ val. mokyklos instruktorius kar. pilotas Šulcas Pranas lakstydamas apar. Halbersteter užsimušė. Spalių 1 d. mokykla dalyvavo jo iškilmingose laidotuvėse. Ant jo kapo nuo mokyklos uždėti du vainikai: "Narsiam arui - nuliūdusi II mokinių pilotų grupė" ir "Drąsiajam lakūnui - Karo aviacijos mokykla""
(LCVA)
• • • • • • • • • • • •
Karo aviacijos mokyklos viršininko J.M. Laurinaičio tekstas F.Šulcui atminti
(Kariškių žodis 1919 m. Nr. 21)
• • • • • • • • • • • •


Turintys bet kokios papildomos informacijos apie šį, ar kitus vokiečius karo lakūnus Lietuvos karinėje aviacijoje - susisiekite:
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis