Šulcas ErichasKaro lakūnas žvalgas.
?-?


Erichas Šulcas, Vokietijos kariuomenės karininkas, karo lakūnas žvalgas.

1919 03 15 priimtas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį. Karo aviacijos m-loje dėstė fotografiją.

Iki 1919 11 15 Aviacijos dirbtuvių prižiūrėtojas. Vėliau iškelta byla už pelnymąsi darant užpirkimus Vokietijoje Krašto apsaugos m-jai. Atleidus iš kariuomenės byla nutraukta.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis