Šulcas BroniusKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1899-?


Bronius ŠULCAS gimė 1899 05 29 Rokiškyje.

1920 baigė Panevėžio g-jos 4 klases.

1921 10 24
įstojo į Karo mokyklą.

1923 01 būdamas kariūnas dalyvavo Klaipėdos išvadavime.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas leitenanto laipsnis, paskirtas 4 pėst. pulko mokomosios kuopos jaun. karininku.

1925 08 24
pasiųstas į Karo aviacijos mokomąją eskadrilę.

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją.

1926 06 baigė aviacijos karininkų kursus.

1926 10 18 paskirtas Švietimo komisijos p-ku.

1926 11 16 paskirtas į 3 oro eskadrilę.

1927 10 06 - į aukštojo pilotažo grupę.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 04 01 perkeltas į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1932 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1933 12 21
pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Žmona – Antanina.Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis