Šlėnys Kazys1895-1965


Kazys ŠLĖNYS gimė 1895 08 28 Kiškelių k., Anykščių vls., Utenos aps.

1914 - 18 gyveno Rusijoje.

1919 grįžus į Lietuvą baigė Vilniaus 1 vyrų g-ją.

1919 05 19 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, tarnavo vyresn. raštininku Lietuvos kariuomenės Aviacijos dalyje specialistų kuopoje.

1920 01 01 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1920 06 23 perkeltas į Gen. kariuomenės štabo Žvalgybos skyrių valdininku ypatingiems reikalams.

1921 02 23 perkeltas į Armijos veterinarijos ligoninę.

1921 09 27 - į Kauno m. komendantūrą.

1923 09 15 paleistas studijuoti aukštojo mokslo. Baigė LU Teisių f-tą, dirbo Tauragėje taikos teisėju.

Nuo 1931 10 31 LŠS narys.

1937 11 23 kaip buvusiam karo valdininkui, laikomam karininkų atsargoje, suteiktas administracijos (B) ats. jaun. leitenanto laipsnis.

Nuo 1939 ir vokiečių okupacijos metais dirbo Panevėžio apygardos teismo teisėju.

1965 05 27 mirė.


Apdovanotas:
Savanorių medaliu (1929).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis