Šimoliūnas Juozas
1885-1947


Juozas ŠIMOLIŪNAS gimė 1885 04 16 Jusėnų k., Pušaloto vls., Biržų aps.

1908 baigė Rygos g-ją, vėliau Mironovo komercijos m-lą.

Iki 1915 studijavo Rygos politechnikos in-te Latvijoje.

1916 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1917 07 15 baigė Petrogrado karo inžinerijos m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis.

Iki 1918 02 dalyvavo I pasaulinio karo kovose Šiaurė fronte.

1918 02-12
dirbo braižytoju Permės geležinkelio v-boje, vėliau tarnavo Kolčako armijoje, turėjo paporučikio laipsnį.

1920 01 - 04 tarnavo RA autodalinyje Krasnojarske.

1921 06 10 grįžęs į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Karo butų skyriaus technikos dalies vedėjo padėjėju.

1921 07 14 suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis.

1922 09 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1924 03 29 perkeltas į Karo technikos v-bą.

1925 05 baigė Rygos politechnikos in-to Inžinerijos f-tą.

1925 07 15 paskirtas Statybos skyriaus atskaitomybės dalies v-ku.

1926 01 01 – III karo apygardos statybos inžinieriumi.

1926 02 16 pakeltas į kapitonus.

1926 09 29 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas eiti Aviacijos parko vado pareigas.

1927 02 1 6 pakeltas į majorus.

1927 05 17 patvirtintas Aviacijos parko vadu.

Nuo 1929 03 27 tarnavo Karo butų skyriuje statybos dalies vedėju, skyriaus v-ko padėjėju.

1931 07 13 pakeltas į plk. leitenantus.

1936 11 23
– į pulkininkus.

1936 11 23 - 1940 07 02 tarnavo Karo butų v-ko padėjėju.

1940 07 02 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas Karo butų v-ku.

1940 10 09 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją.

1947 06 11 mirė, palaidotas Kemptene, Bavarijoje.

1974 palaikai perkelti į Sent Pitersbergą, Floridos valst., JAV.

Žmona – Sofija Grigiškaitė (1898, susituokė 1927).


Apdovanotas
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1938),
DLK Gedimino 3 laipsnio (1928) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
ugniagesių „Artimui pagalbon“ 2 laipsnio kryžiumi (1938).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis