Šabonas BroniusKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1911-1936


Bronius ŠABONAS gimė 1911 01 05 Biliūnų k., Raudondvario vls., Kauno aps.

1930 baigė Kauno jėzuitų g-ją, įstojo į Karo mokyklą.

1932 10 31 ją baigus (XIV laida) suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 1 husarų pulko 3 eskadrono būrio vadu. Ėjo pulko komendanto padėjėjo, ugniagesių komandos v-ko, pulko komendanto pareigas.

1935 10 15 baigė aviacijos karininkų papildymo kursus (II laida), perkeltas į Karo aviaciją, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas į 1 eskadrilę.

1936 09 08
pakeltas į aviacijos leitenantus.

1936 10 15 Eigulių šaudykloje besitreniruojant mėtyti bombas į žemės taikinį, pikiruojant lūžus sparnui ir lėktuvui smigus į žemę žuvo. Palaidotas Kauno m. kapinėse.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.Apie Broniaus Šabono katastrofą su lėktuvu Fiat CR - 20
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis