S. Darius ir S. Girėnas 1933-1983„S. Darius ir S. Girėnas 1933-1983“
Vilnius: „Sparnai“, 1983 m. 16 psl.


Minint Stepono Dariaus ir Stasio Girėno legendinio skrydžio penkiasdešimtąsias metines 1983 m. „Sparnų“ redakcija išleido mažos apimties iliustruotą knygelę - bukletą sukakčiai paminėti. Penkiolikos puslapių apimties knygelėje pateikiamos legendinių lakūnų Dariaus ir Girėno biografijos, trumpa skrydžio istorija, lėktuvo „Lituanica“ brėžiniai, keletas pastraipų skirta aprašyti lakūnų įamžinimą Lietuvoje. Trumpai apžvelgiami sovietmečiu Lietuvos civilinės aviacijos pasiekimai. Visa informacija pateikiama lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis