Stukas AlbinasKaro lakūnas. Aviacijos jaun. leitenantas.
1904-1933


Albinas STUKAS gimė 1904 10 01 Kandrėnėlių k., Skapiškio vls., Rokiškio aps.

1926 baigė Rokiškio g-ją.

1926 09 10 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1929 10 07 baigus Karo mokyklą (XI laida) suteiktas kavalerijos leitenanto laipsnis, paskirtas 2 ulonų pulko 4 eskadrono jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1932 05 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (III laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas į Karo aviacijos 2 eskadrilę.

1932 09 17 baigė aukštojo pilotažo kursą.

1932 10 11 paskirtas Karo aviacijos puskarininkių m-los aukštojo pilotažo instruktoriumi.

Nuo1932 studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

1933 07 13 pakilęs ištirti debesų aukščio ruošiantis aukštojo pilotažo pratimams sunkiai susižalojo aviakatastrofoje, nuvežtas į Karo ligoninę mirė. Palaidotas Kauno centrinėse kapinėse. Kapinės naikinant perlaidotas Skapiškio kapinėse.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.


Apie Albino Stuko katastrofą su lėktuvu Foker D.VII


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis