Strazdas JonasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1914 -1993


Jonas STRAZDAS gimė 1914 02 19 Luišių k., Švėkšnos vls., Tauragės aps

1934 06 20 baigė Švėkšnos „Saulės“ g-ją.

1934-35 studijavo Prekybos in-te Klaipėdoje.

1935 09 26 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, priimtas į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 3 eskadrilės Šiauliuose karo lakūnu.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1939 03 14 baigė aklojo pilotavimo kursą.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1941 06 15 Jonas Strazdas Karo aviacijoje buvo skraidęs 288 val. 10 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1944 Artėjant antrajai sovietinei okupacijai per Kuršių marias pasitraukė į Vokietiją, gyveno Slėzvige Holšteine.

1950 persikėlė į Angliją, gyveno Brukline.

1980 emigravo į JAV, gyveno Sunny Hills m., Floridoje.

1993 09 16 mirė.

Žmona – Konstancija (1912-1988), sūnūs – Algimantas (1945) ir Petras (1948).
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis