Stankūnas VytautasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1913-1984


Vytautas STANKŪNAS gimė 1913 09 07 Sankt Peterburge, Rusijoje.

1918 su tėvais atvyko į Lietuvą, gyveno Vyžuonų mstl., Utenos aps.

1927 - 35 mokėsi ir baigė Utenos g-ją.

1935 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos 6 eskadrilės lakūnu žvalgu.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas. Vėliau tarnavo 2 aviacijos grupės 1 (naikintuvų) eskadrilės karo lakūnu, 1 aviacijos grupės (žvalgybos) I tolimosios žvalgybos eskadrilės karo lakūnu.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1945 06 15 Vytautas Stankūnas Karo aviacijoje skraidė 218 val. 32 min.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės vyr. lakūnu žvalgu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė, pateko į vokiečių nelaisvę, kalintas koncentracijos stovykloje.

Po 1944 gyveno Vilniuje, dirbo Lietuvos medžiotojų d-joje, vėliau gyveno Panevėžyje, dirbo baldų kombinate darbininku.

1984 11 24 mirė, palaidotas Panevėžio kapinėse.

Žmona – Ksavera Džiugaitė (1914-2001, susituokė 1941), sūnūs – Šarūnas (1945-1986) ir Sigitas (1949).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis