Smolenskas KazysAviacijos leitenantas.
1902-1992


Kazys SMOLENSKAS gimė 1902 03 28 Oželių k, Paežerių vls., Vilkaviškio aps.

1924 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

1924 - 28 studijavo LU Teisių f-te.

1929 11 06 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 5 pėst. pulką.

1930 11 30
baigus Karo mokyklą (V asp. laida) suteiktas aviacijos ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į ats. jaun. leitenanto. Dirbo teisininku, buvo Šiaulių apygardos teismo prokuroro padėjėjas.

Nuo 1930 10 tardytojas Telšiuose.

1932-40
Šiaulių aps. prokuroro padėjėjas.

1935 11 23 pakeltas į ats. leitenantus. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą atleistas.

1940 - 41 mokytojavo Ukmergės prad. m-loje.

1941 - 42 dirbo Kauno m. prokuroro padėjėju.

Nuo 1942 – Marijampolės prokuroru.

1944 pasitraukė į Vokietiją, gyveno Beghofeno pabėgėlių stovykloje. Stovyklą įkūrus Meerbocke buvo g-jos mokytojas ir apylinkės teisėjas.

1949 su šeima emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo fizinį darbą. Bendradarbiavo lietuvių išeivijos spaudoje.

1992 08 13 mirė Čikagoje.

Žmona – Eugenija Daumantaitė (1905-1966), duktė – Laima Stepaitienė, sūnus – Raimundas.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis