Slavėnas (Slavinskas) VytautasAviacijos jaun. leitenantas.
1918-?


Vytautas SLAVĖNAS (Slavinskas) gimė 1918 05 21 Saratove, Rusijoje.

Atvykęs su tėvais į Lietuvą gyveno Kaune.

1937 06 19 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją.

1937 - 42 su pertraukomis studijavo VDU Teisių ir Technikos f-tuose.

1937 09 28 įstojo į Karo mokyklą.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ją baigė (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo instruktoriumi Karo aviacijos m-loje.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Karo pab. pasitraukė į Vakarus.

1950 emigravo į Kolumbiją.


Žmona – Alicija Charry-Samper, sūnūs – Jonas Slavenas-Charry ir Alejandro Slavenas-Charry, duktė – Monika Kristina Slavenas-Charry.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis