Skinkis Kostas




1895-?


Kostas SKINKIS gimė 1895 08 09 Kybartuose, Vilkaviškio aps.

1915 04 21 pašauktas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 73 ats. pulke.

1916 05 18 baigus Kursko 3 praporščikų m-lą suteiktas praporščiko laipsnis, tarnavo jaun. ir vyr. karininku 223 Azovo pulke.

1917 10 pakeltas į paporučikius.

1918-19 tarnavo karininku Ukrainos 2 Kalyšo ir 2 Kamenec Podolsko pasienio pulkuose ūkio dalies vedėju.

Nuo 1919 08 – gen. Drozdovo raitelių pulke Ukrainoje.

1920 11 sužeistas, gydėsi Sevastopolyje ir Konstantinopolyje.

1921 07 grįžo į Lietuvą.

1921 10 10
mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 3 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1921 12 30 suteiktas leitenanto laipsnis.

1922 09 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

Nuo 1923 08 10 paskirtas 3 kuopos vadu.

1923 11 19 – ūkio kuopos vadu.

1925 07 15
baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (V laida).

1926 01 01 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas į 4 oro eskadrilę.

1926 07 02 perkeltas į mokomąją eskadrilę.

1927 06 15
– į 5 pėst. pulką 6 kuopos vyr. karininku.

1929 05 02 pačiam prašant paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto. Tarnavo pasienio policijoje.

1931 baigė Aukštesn. policijos m-los rajono v-kų kursus (II laida), buvo Šakių baro rajono v-kas.

1935 10 01 paskirtas pasienio policijos Alytaus baro rajono v-ku.



Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928);
Rusijos kariuomenėje – Šv. Georgijaus 4 laipsnio kryžiumi.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis