Skaržinskas AntanasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1909-1936


Antanas SKARŽINSKAS gimė 1909 06 07 Narto k., Kvietiškio vls., Marijampolės aps.

1928 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

1928 09 12 priimtas į Karo mokyklą.

1930 10 25 ją baigus (XII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto.

1933 01 01 - 10 09 mokėsi ir baigė oro žvalgų kursus (I laida).

1933 11 20 pakeltas į leitenantus.

1934 03 10 paskirtas 6 kuopos vyr. karininku.

1935 07 19 perkeltas į Karo aviaciją baigė Karo aviacijos karininkų papildymo kursus, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas 5 naikintuvų eskadrilės karo lakūnu.

1931-35 kariuomenės sporto šventėje ir pulko karininkų šaudymo iš šautuvų ir pistoletų varžybose laimėjo prizines ir pirmąsias vietas, apdovanotas auksiniu laikrodžiu, įvairiose šaudymo varžybose Lietuvoje ir užsienyje laimėjo 13 asmeninių dovanų.

1936 02 02 paskirtas 5 eskadrilės grandies vadu.

1936 09 25 kariuomenės manevrų metu susidūrus ore dviem lėktuvams žuvo ties Kėdainiais, palaidotas Kauno kapinėse.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.


Apie Antano Skaržinsko katastrofą su lėktuvu Fiat CR.20

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis