Vladas Sirvydas
Aviacijos jaun. leitenantas.
1913-1985


Vladas SIRVYDAS gimė 1913 11 26 Varkalių k., Šiluvos vls., Raseinių aps.

Baigė Raseinių g-ją.

1937 09 28 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1940 08 19 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą baigė Karo mokyklą (XXI laida), suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1940 10 22 likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas.

1985 06 25 mirė.VLADAS SIRVYDAS FOTOGRAFIJOSE
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.
Biografiją patikslino ir fotografijas atsiuntė lakūno duktė Aleksandra Sirvydaitė-Raskauskienė.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis