Sipavičius Aleksandras

Sipavičius Aleksandras, Rusijos kariuomenės karininkas.

1919 05 24 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį.

1919 07 02 – paskirtas Karo aviacijos technikos ir materialinės dalies vedėju. Karo aviacijos m-loje dėstė variklių kursą.

1919 11 22 išaiškėjus, kad yra POW narys iš kariuomenės pabėgo.

1919 12 15 išbrauktas iš kariuomenės sąrašų.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis