Bronius Sidaravičius
1897-1969


Bronius SIDARAVIČIUS gimė 1897 04 08 Liepalotų k., Lukšių vls., Šakių aps.

1916 baigęs Marijampolės g-ją, evakuotą į Jaroslavlį.

1916 - 17 studijavo Maskvos valst. u-to Medicinos f-te.

1917 10 - 1918 04 eiliniu tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1918 grįžo į Lietuvą, gyveno tėviškėje.

1919 01 16
savanoriu atvyko į KAM, paskirtas Tiekimo skyriaus raštvedžiu.

1919 03 27
pasiųstas į Aviacijos m-lą.

1919 12 16
baigus Karo mokyklą (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas Karo aviacijos technikos skyriaus raštinės vedėju.

1920 04 01 – 1 oro eskadrilės technikos skyriaus raštininku.

Nuo 1920 09 01 Karo aviacijos štabo adjutantas.

Nuo 1921 01 03 Oro laivyno kultūros ir švietimo komisijos p-kas.

1921 03 15
baigė jaunųjų karo lakūnų ir žvalgų teoretinius kursus.

1921 03 - 08 atliko 78 skridimus. Tarnaudamas Karo aviacijoje draugavo su S. Dariumi, kartu skraidė.

1922 06 01 paleistas studijuoti aukštojo mokslo.

Iki 1925 06 su KAM stipendija studijavo mediciną Leipcigo u-te Vokietijoje.

1925 09 24 atšauktas iš atsargos tarnauti kariuomenėje, paskirtas į Karo aviaciją 1 oro eskadrilės, vėliau aviacijos štabo iždininku-buhalteriu.

1926 08 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1927
baigė LU Medicinos f-tą.

1928 10 10
paleistas į atsargą. Dėstė LU (VDU).

Nuo 1931 VDU Medicinos f-to Odos ir venerinių ligų katedros vyr. asistentas.

Nuo 1936 šios katedros vedėjas.

1931 01 01
pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

1931 08 08 įskaitytas į sanitarijos karininkus.

1930 - 31
tobulinosi Vienoje, Prahoje, Miunchene ir Paryžiuje. Medicinos mokslų daktaras (1932), profesorius (1940).

1937 10 12 įkūrė Lietuvos dermatovenerologų d-ją, buvo jos vadovas.

Nuo 1941 06 Laikinosios vyriausybės sveikatos viceministras.

1946 - 48 Kauno tuberkuliozės dispanserio vyr. gydytojas.

1948 - 57 Dermatologijos ir venerologijos in-to Vilniuje direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams.

1956 - 69
Kauno medicinos in-to Odos ir venerinių ligų katedros vedėjas.

1953 - 69
Dermatologų ir venerologų mokslo d-jos p-kas. Knygų „Odos alergija ir jos gydymas“ (1931), „Profesinės dermatozės“ (1961), vadovėlio „Odos ir venerinės ligos“ (1964) autorius, parašė mokslinių straipsnių apie pūlines odos ligas, odos tuberkuliozę, gonorėją.

1969 03 05 mirė Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Žmona – Monika Požėlaitė (1904-1989), sūnūs – Andrius (1933-1937), Jonas Donatas (1937), duktė – Birutė (1940-1990).Apdovanotas:
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis