Romualdas SenkusAviacijos jaun. leitenantas.
1914-1976Romualdas SENKUS gimė 1914 05 04 Kybartuose, Vilkaviškio aps.

1931 06 20 baigė Kybartų „Žiburio“ aukštesn. komercijos m-lą.

Nuo 1931 studijavo VDU Technikos f-to Technologijos skyriuje.

1937 07 07 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1938 09 27 baigus Karo mokyklą (XIII asp. laida) suteiktas aviacijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1943 12 18 baigė VDU Technologijos f-to Mechanikos skyrių įgydamas inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

1944
pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į JAV, gyveno Detroite.

Mirė 1976 11 21 Washington, Minnesota, JAV.

Žmona – Ann (Ona), sūnus – Rimantas (1943).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis