Juozas Janušauskas (Joseph. R. James)


Civilinis ir Karo lakūnas

1895 - 1988


Joseph R. James - Juozas Janušauskas gimė 1895.09.16 d. Papilėje, Šiaulių apskr. 1913 m. baigęs Rygos gimnaziją išvyko pas tėvus į JAV. l-mojo pasaulinio karo metu įstojo į JAV kariuomenę, tarnavo aviacijos bazėje Prancūzijoje. 1923 m. San Antonio, Texas, aviacijos mokykloje išmoko skraidyti, gavęs O.Wright pasirašytą transporto piloto licenziją nr.56, vežiojo paštą. Elmhurst, IL., įsteigė aerodromą,

1927 m. skraidė su Gates "skraidančiu cirku", 1929 m., kaip Pan American pilotas, skraidė Centrinės Amerikos valstybėse, 1932 m. vežiojo keleivius Century oro linijoje. Pokalbio su dr. P.Grigaičiu metu J.Janušauskas sutiko skristi į Lietuvą. Šiam skridimui organizuoti 1933.11.15 d. įsteigta Amerikos lietuvių transatlantinio skridimo sąjunga (ALTASS). Vėliau, tarp ALTASS ir J.Janušausko kilus nesutarimams dėl skridimo sąlygų, pakviestas kitas lakūnas - Feliksas Vaitkus. 1936 m. J. Janušauskas tarnavo North American aviakompanijoje. 1940 m. per Atlantą iš Halifakso į Angliją skraidino bombonešius Lockheed "Hudson".

Karo metu tarnavo navigacijos pagal žvaigždes instruktoriumi TWA oro linijoje, vėliau - skraidė Bahamų oro linijoje. Nuo 1945 m. iki pensijos tarnavo vyriausiu pilotu John Deere aviakompanijoje. Mirė 1988.12.19 d. Cape Canaveral, FL.Šaltinis: Antrosios "Lituanica" skrydis, Plieno Sparnai Nr.3 1995 m. Kaunas
Iliustracija iš N.Korbuto kolekcijos

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis