Juozas Janušauskas (Joseph Ralph James)


Civilinis ir Karo lakūnas

1895 - 1988


Joseph Ralph James - Juozas Janušauskas gimė 1895.09.16 d. Papilėje, Šiaulių apskr. Tėvai: Adomas Janušauskas ir Morta Ruginytė.
1913 m. baigęs Rygos gimnaziją išvyko pas tėvus į JAV. l-mojo pasaulinio karo metu įstojo į JAV kariuomenę, tarnavo aviacijos bazėje Prancūzijoje. 1923 m. San Antonio, Texas, aviacijos mokykloje išmoko skraidyti, gavęs O.Wright pasirašytą transporto piloto licenziją nr.56, vežiojo paštą. Elmhurst, IL., įsteigė aerodromą,

1927 m. skraidė su Gates "skraidančiu cirku", 1929 m., kaip Pan American pilotas, skraidė Centrinės Amerikos valstybėse, 1932 m. vežiojo keleivius Century oro linijoje. Pokalbio su dr. P.Grigaičiu metu J.Janušauskas sutiko skristi į Lietuvą. Šiam skridimui organizuoti 1933.11.15 d. įsteigta Amerikos lietuvių transatlantinio skridimo sąjunga (ALTASS). Vėliau, tarp ALTASS ir J.Janušausko kilus nesutarimams dėl skridimo sąlygų, pakviestas kitas lakūnas - Feliksas Vaitkus. 1936 m. J. Janušauskas tarnavo North American aviakompanijoje. 1940 m. per Atlantą iš Halifakso į Angliją skraidino bombonešius Lockheed "Hudson".

Karo metu tarnavo navigacijos pagal žvaigždes instruktoriumi TWA oro linijoje, vėliau - skraidė Bahamų oro linijoje. Nuo 1945 m. iki pensijos tarnavo vyriausiu pilotu John Deere aviakompanijoje. Mirė 1988.12.19 d. Cape Canaveral, FL.Šaltinis: Antrosios "Lituanica" skrydis, Plieno Sparnai Nr.3 1995 m. Kaunas
Papildyta svetainės administracijos.
Iliustracija iš N.Korbuto kolekcijos


KITA INFORMACIJA
Juozapo Janušausko krikštas 1895 m. rugsėjo 16 d. Papilės bažnyčioje.
Tėvai: Adomas Janušauskas ir Morta Ruginytė.
Juozas Janušauskas (Joseph. R. James) apie 1920 m.
Atsiuntė Martha JamesVirtualios parodos "Lituanica II Skrydžiui - 80" fragmentai su J.Janušausku:


ALTASS skelbimas kviečiantis į lietuvių visuomenės vakarą su lakūnu J.Janušausku 1934 m. balandžio 29 d.Lietuvių aviacijos dienos vaizdai Ford - Lansing aerodrome 1933 m. rugsėjo 24 d.Lietuvių aviacijos dienos vaizdai Ford - Lansing aerodrome 1933 m. rugsėjo 24 d.Lakūnas J.Janušauskas prie "Lockheed Vegos" Burbanko aerodrome 1934 m. balandžio mėn.Lakūnas J.Janušauskas prie "Lockheed Vegos" Burbanko aerodrome 1934 m. balandžio mėnLituanicos II krikštynos Ford - Lansing aerodrome. Prie lėktuvo Venta Kartanaitė, 1934 m. balandžio 22 d.Prie Lituanicos II būrys Los Andželo lietuvių, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio pradžia.Prie Lituanicos II lakūnas J.Janušauskas ir Lietuvos konsulas Los Andžele dr. J.Bielskis, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio pradžia.Prie Lituanicos II iš kairės: lakūnas J.Janušauskas, Art Goebel ir Willey Post, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio 11 d.Prie Lituanicos II iš kairės: Willey Post su žmona, Art Goebel, p.Bielskienė, J.Janušauskas, Burbanko aerodromas 1934 m. balandžio 11 d.Po lėktuvo krikštynų, pirmoje eilėje iš kairės: x, M.Narvidas, P.Šaltimieras - Saliner, A.A. Dubickas-Dobbs, dr. P.Grigaitis, G.J. Stundis, dr. A.L. Davidonis, V.Kareiva, A.Kartanas, Venta Kartanaitė, J.Janušauskas, J.Mackevičius, B.Bitautienė. Antroje eilėje asmenys neatpažinti.


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis