Nijolė Dariūtė-MaštarienėLietuvos gydytoja terapeutė.
Medicinos mokslų kandidatė.
Tapytoja, visuomenės veikėja.

1925-1990


Gimė 1925 m. gegužės 10 d. Kaune, transatlantinio lakūno, aviacijos kapitono Stepono Dariaus ir pedagogės Jaunutės Liudvikos Škėmaitės-Darienės-Čižinauskienės šeimoje. Mokėsi Kauno Jono Jablonskio mokykloje. 1948 m. baigė Kauno universitetą medicinos fakultetą įgydama gydytojos terapeutės kvalifikaciją. Baigusis dirbo Kauno universiteto medicinos fakulteto (nuo 1951 m. Kauno medicinos instituto) hospitalinės terapijos, nuo 1963 m. – vidaus ligų propedeutikos katedroje. 1963 m. apgynė medicinos mokslų kandidatės laipsnį, nuo 1964 m. docentė. Parengė mokomąjį filmą apie plaučių ir širdies perkusiją (stuksenimą). Taikant perkusijos metodą Kauno medicinos instituto rūsio sienoje 1963 m. aptiko užmūrytus ir paslėptus karstus su lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikais. 1971 m. buvo išvykusi į JAV aplankyti tėvo seserų ir brolių. Paskelbė mokslinių straipsnių medicinos tema. Rūpinosi S. Dariaus ir S. Girėno atminimo išsaugojimu. Sukūrė jų paminklo modelį. Nutapė apie 150 paveikslų, tarp kurių savo tėvo Stepono Dariaus ir jo bendražygio Stasio Girėno portretus, sukūrė skulptūrų. Mirė 1990 metų spalio 22 dieną Kaune, palaidota Jokūbavo (Kretingos r.) kapinėse
Vyras gydytojas Adolfas Maštaras, sūnus miškininkas Skirmuntas Maštaras, duktė Giedrė.

Paruošė ir išleido knygas:
1.Nijolės Dariūtės – Maštarienės „Darius ir Girėnas“: memuarai. Vilnius: Mintis, 1990.
2.Nijolės Dariūtės – Maštarienės „Darius ir Girėnas“: albumas. Kaunas: Šviesa, 1991.
Su bendraautoriais:
1.Nijolės Dariūtės – Maštarienės, Algirdas Gamziukas, Gytis Ramoška „Darius ir Girėnas: dokumentai, laiškai, atsiminimai“. Kaunas: Lietuvos technikos muziejus „Plieno sparnai“, 1991.
2.Nijolės Dariūtės – Maštarienės tapybos darbais iliustruota knyga: Irena Jacevičienė-Žukauskaitė “Ir viskas telpa tavyje“. Kaunas:Spindulys 2006.


Literatūra:
Nijolė Dariūtė-Maštarienė. Darius ir Girėnas: albumas. Kaunas: Šviesa, 1991. Viršelio atvarte esanti biografija, 139 psl.
Nijolė Dariūtė-Maštarienė. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIV (Magdalena-México). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, 415 psl.
Virginija Skučaitė „Legendinio lakūno vaikaitis garbina senelį.“ Kaunas: Kauno diena, 2003. [Žiūrėta 2010 08 20].
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, elektroninis katalogas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis