Seklaitis (Sekleckas) Kostas
1900-1986


Kostas SEKLAITIS (Sekleckas) gimė 1900 11 14 Balelių k., Taujėnų vls., Ukmergės aps.

1924 baigė Ukmergės g-ją.

1924 10 05 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pasiųstas į Karo mokyklą.

1926 09 07 ją baigus (VIII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 1 pėst. pulko jaun. karininku.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus, paskirtas Ryšių komandos vyr. karininku.

1930 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos skyrių (III laida), įskaitytas į inžinerijos karininkus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1933 12 20 perkeltas į Ryšių batalioną.

1934 01 02
perkeltas į II pėst. divizijos štabą, paskirtas ryšių kuopos telefono statybos ir eksploatacijos būrio vadu.

1935 04 18
pakeltas į kapitonus.

1939 05 08 pačiam prašant perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas Karo aviacijos dirbtuvių skyriaus vedėju.

1940 10 04
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės štabo v-ko padėjėju. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė. Karo pab. pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į Australiją.

1986 05 mirė Australijoje.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis