Saunders A. W.


Anglijos kariuomenės kapitonas.
1919 11 12 Saunders A. W., atvyko į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 01 17 iš kariuomenės atleistas.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis