Sakalas (Sakalauskas) Viktoras
1905-1947


Viktoras SAKALAS (Sakalauskas) gimė 1905 11 20 Vilniuje.

1906 - 15 su tėvais gyveno Leičių dvare, Skapiškio vls., Rokiškio aps.

1915 - 19 mokėsi Lelevelio g-joje Vilniuje.

1920 - 23 – mokslus tęsė Panevėžio lenkų g-joje, kur baigė 5 klases.

1923 10 26 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1925 09 07 baigus Karo mokyklą (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 9 pėst. pulko jaun. karininku.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 05 30
baigė ginklavimo karininkų kursus, įskaitytas į ginklavimo karininkus.

1933 06 30
išlaikė brandos egzaminus.

Nuo 1934 studijavo VDU.

1935 08 01 perkeltas į 1 artilerijos pulką, paskirtas artilerijos techniku.

1935 09 08 pakeltas į kapitonus.

1935 12 31 perkeltas į Karo aviaciją.

1936 02 20 paskirtas Karo aviacijos štabo technikos dalies ginklų techniku.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atskirosios aviaeskadrilės aviacijos ginkluotės vyr. techniku.

1941 06 14 suimtas Ukmergėje, išvežtas į lagerį Rešotuose, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.

1943 01 02 SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 5 metams.

Nuo 1945 tremtyje.

Žmona – Liucija Meškelytė.


1947 paleistas, grįžo į Lietuvą, mirė Kaune.

Apdovanotas:

DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1939),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis