Severinas Sabas
Karo lakūnas. Aviacijos vyr. leitenantas.
1899-1938


Severinas SABAS gimė 1899 01 08 Krasnapolio mst. Seinų apskr., Krasnapolio pradžios mokyklos mokytojo Mateušo Sabo ir Marijos Lietuvininkaitės šeimoje.

1915 pasitraukė į Rusiją.

1918 baigė Jaltos g-jos 6 klases, dirbo Jaltos m. maitinimo v-boje, produktų priėmėju Sevastopolio stotyje.

1919 – dirbo Lietuvos spaudos biure.

1919 03 10 grįžęs į Lietuvą įstojo į Karo mokyklą.

1919 03 12
įskaitytas mokiniu lakūnu.

1919 07 21
paskirtas į instruktoriaus F. Šulco grupę mokytis skraidyti.

1919 12 16 ją baigė (Karo mokyklos II laida, Karo aviacijos mokyklos I laida) inžinerijos puskarininkiu.

1920 04 07
suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviacijos 1 oro eskadrilę. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 11 11 paskirtas Mokomosios eskadrilės mokiniu žvalgu, kartu fotolaboratorijos ir ginklų prižiūrėtoju.

1921 10 26 baigė aviacijos teorijos kursą, skraidė savarankiškai.

1922 08 01 perkeltas į 2 eskadrilę karo lakūnu.

1924 09 15 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 07 22 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

Eksternu baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją.

1925 išvyko į JAV, gyveno Bostone, vėliau Baltimorėje.

JAV baigė geologijos mokslus. 1933 - 1938 m. dirbo inžinieriumi JAV Geologijos tarnyboje.

1938 06 20 mirė. Palaidotas Mount Carmel kapinėse, Upper Marlboro, Prince George's County, Marylando valst., JAV

Žmona – JAV gimusi Marijona Dusevičiūtė (Marianna Dusewicz) (1902 - 1934) susituokė 1925 m., sūnus – Robert Severin Sabas (1928).


ĮVAIRŪS SUSIJĘ DOKUMENTAI
Severino Sabo krikštas
Įrašo esmė: 1899 m. sausio 8 d. 8 val. ryto Krasnapolio pradžios mokyklos mokytojo Mateušo Sabo ir Marijos Lietuvininkaitės šeimoje Krasnapolio kaime gimė sūnus Severinas.
(Krasnapolio Viešpaties Atsimainymo bažnyčios 1899 m. krikšto knyga)
• • • • • • • • • • • •Severinas Sabas Karo aviacijos dokumentuose.
(LCVA)
• • • • • • • • • • • •Severino Sabo ir Marijonos Dusevičiūtės santuoka 1925 m.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų protokolų knyga. 1925 m.)
• • • • • • • • • • • •

Amerikos konsulato Kaune lydraštis ir pažyma apie santuoką.
(U.S., Consular Reports of Marriages, 1910-1949 www.ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •Severinas Sabas laivo keleivių plaukiančių į Ameriką sąrašuose 1925 m.
Į JAV S.Sabas išplaukė laivu S.S. Berengaria iš Šerburgo Prancūzijoje 1925 m. rugpjūčio 15 d., o atvyko 1925 m. rugpjūčio 21 d. į Niujorką.
(New York, Passenger and Crew Lists 1820-1957 www.ancestry.com )
• • • • • • • • • • • •Severino Sabo atvykimo į JAV pažyma
(Massachusetts, State and Federal Naturalization Records, 1798-1950 www.ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •

Severino Sabo natūralizacijos dokumentai
(Massachusetts, State and Federal Naturalization Records, 1798-1950 www.ancestry.com )
• • • • • • • • • • • •Severinas Sabas Bostono priemiesčio Newton gyventojų knygoje 1929 m.
Pažymėta, kad šiuo metu yra studentas ir gyvena nurodytu adresu.
(U.S. City Directories, 1822-1995 www.ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •Severino Sabo mirties liudijimas 1938 m.
(Tennessee, Death Records, 1908-1958 www.ancestry.com)
• • • • • • • • • • • •Severino Sabo žmona Marijona Dusevičiūtė 1923 m.
(www.familysearch.org)
• • • • • • • • • • • •

Įvairūs Severino Sabo žmonos Marijonos Dusevičiūtės dokumentai
(www.familysearch.org)
• • • • • • • • • • • •Severino Sabo žmona po vedybų Kaune grįžta į JAV 1925 m.
Marijona Dusevičiūtė - Sabas (Marianna Dusewicz - Sabas) į JAV grįžo iškart po vedybų 1925 m.
Iš Šerburgo Prancūzijoje laivu S.S. Mauretania išvyko 1925 m. gegužės 2 d., o į Niujorką atvyko gegužės 8 d.
(www.familysearch.org)
• • • • • • • • • • • •Severino Sabo kapas
Mount Carmel kapinės, Upper Marlboro, Prince George's County, Maryland, JAV.
(www.findagrave.com)
• • • • • • • • • • • •


Turintys kuo papildyti ar pataisyti šią biografiją rašykite el. paštu:
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis