Revuckas Petras
1908-1952


1908 04 14 Siponių k., Nemajūnų vls., Alytaus aps. gimė Revuckas Petras.

1929 07 21 baigęs Prienų g-ją įstojo į Karo mokyklą.

1931 10 24 ją baigus (XIII laida) suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 pėst. pulko 8 kuopos būrio vadu.

1932 03 01 – 1 kulkosvaidžių kuopos būrio vadu.

1934 09 01 – 7 kuopos būrio vadu.

1935 08 14 perkeltas į 3 pėst. pulką, paskirtas 1 kuopos būrio vadu.

1935 11 06 – 1 bataliono ūkio būrio vadu.

1935 11 23 pakeltas į leitenantus.

1936 10 21 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 1 aerodromo kuopos vyr. karininku.

1937 06 29 - 07 17 Palangoje atliko šaudymo pratybas iš „Oerlikon“ pabūklų.

1938 05 10 perkeltas į 3 pėst. pulką 7 kuopos vadu.

1939 02 07 – į Kėdainių komendantūrą. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Kėdainių komendantūroje raštvedžiu.

1940 10 03 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos 215 šaulių pulko būrio vadu. Kilus karui iš RA pasitraukė.

1941 07 12
priimtas į lietuvių karių Vilniaus įgulos 1 apsaugos pulką. Vėliau tarnavo VR. Antrosios sovietinės okupacijos pradž. įsitraukė į partizaninę kovą (slap. Aitvaras).

1952 07 04 kovoje su okupantais žuvo Voseliūnų k., Jiezno vls., Kauno r.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis