Ruigys AlbinasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1912-1997


1912 05 14 Ąžuolijos k, Kvėdarnos vls., Tauragės aps. gimė Ruigys Albinas. Baigė Tauragės aukstesn. komercijos m-lą.

1934 11 08 Tauragės aps. komendantūros pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 2 pionierių kuopą.

1935 10 16 perkeltas į Karo mokyklą.

1935 10 30 paskirtas į Karo aviacijos mokyklą.

1936 06 19 skrido savarankiškai.

1938 05 12 baigus Karo mokyklą (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 2 pėst. pulką.

1938 06 30 perkeltas į Karo aviaciją karo lakūnu.

1938 08 31 suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1938 10 03
paskirtas 8 eskadrilės karo lakūnu.

1939 08 23 – neetatiniu Pajuostės aerodromo komandos v-ku.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1940 06 15 Albinas Ruigys Karo aviacijoje skraidė 197 val. 15 min.

1940 08 01 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas į 6 eskadrilę.

1940 10 04 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės ats. grandies jaun. lakūnu žvalgu.

1940 11 06 iš kariuomenės atleistas. Po karo gyveno JAV.

1997 12 04 mirė JAV.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis