Rozenfeldas Gelmuntas1894 - ?


1894 Vorožos vls., Latvijoje gimė Rozenfeldas Gelmuntas.

1910 baigė Dorpato (Tartu) g-ją, Politechnikos in-tą Badenbadene, Austrijoje. Tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1916 02 15 baigė Peterhofo 3 praporščikų m-lą, vėliau karininkų kulkosvaidžių ir šarvuočių kursus Oranienbaume.

1916 02 10 tarnavo 27 Sibiro šaulių pulke pionierių komandos vadu.

Nuo 1917 02 09 – paskirtas Vainavinsko pulke patrankų tranšėjų komandos vadu.

1917 09 - 1918 01-12 tarnybą tęsė 3 Kaukazo lauko divizione.

1917 02 - 1918 01 dalyvavo I pasaul. karo kovose Kaukazo fronte, 2 kartus sužeistas.

1917 09 pakeltas į poručikus.

1919 03 24 atvykus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Artilerijos pulką.

1919 05 26 perkeltas į Inžinerijos dalį, paskirtas Centrinių kariuomenės dirbtuvių v-ku.

1919 10 01 perkeltas į Aviacijos dalį technikos skyriaus vedėju.

1920 02 14 paliktas poručiko laipsnis.

1920 03 24 paleistas į atsargą.


Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Anos 3 laipsnio su kardais ir kaspinu,
4 laipsnio „Už narsumą“,
Šv. Stanislavo 3 laipsnio ir
Šv. Vladimiro 4 laipsnio su kardais ir kaspinu ordinais,
Šv. Georgijaus 4 laipsnio kryžiumi.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis